cos

Biuro Promocji Artystycznej
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Biuro Promocji Artystycznej zajmuje się szeroko pojętą promocją Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Do głównych zadań Biura należą:

  • szeroko rozumiana praca nad promocją uczelni, kreowanie wizerunku (PR) Akademii Muzycznej w Gdańsku,
  • praca impresaryjna na rzecz Akademii Muzycznej w Gdańsku,
  • współpraca nad tworzeniem oferty artystycznej proponowanej innym podmiotom współpracującym z Akademią – zbieranie danych, tworzenie programów koncertowych,
  • prowadzenie współpracy z innymi uczelniami w zakresie wymiany artystycznej,
  • opracowanie materiałów reklamowych we wszystkich sferach medialnych – w tym media elektroniczne, obsługa strony internetowej AM w Gdańsku w zakresie poświęconym działalności artystycznej,
  • promocja i pomoc w organizacji wydarzeń artystycznych, których organizatorem jest JM Rektor Akademii Muzycznej, koncertów zamawianych w Akademii Muzycznej przez zewnętrzne podmioty, wydarzeń międzywydziałowych,
  • współpraca z fotografikami, grafikami, reżyserami, konferansjerami, scenografami, reżyserami światła etc.,
  • opieka nad archiwizacją działalności artystycznej Akademii Muzycznej w Gdańsku, w tym prowadzenie ewidencji wydarzeń artystycznych,
  • czuwanie nad przebiegiem najważniejszych koncertów, spektakli i innych wydarzeń artystycznych organizowanych przez uczelnię, w szczególności koncertów międzywydziałowych, wydarzeń organizowanych przez JM Rektora Akademii Muzycznej czy koncertów zamawianych przez zewnętrzne podmioty.

 

 

Zasady korzystania z pomocy Biura Promocji Artystycznej Akademii Muzycznej w Gdańsku w realizacji przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez poszczególne jednostki uczelni (.pdf)

 


Logotypy uczelni do pobrania:
Amuz_logi_na czarnym tle  Logo AM_Pantone872C_nazwa pelna Logo AM_Pantone872C_nazwa skrocona_bez ramek

Uwaga: każdorazowe wykorzystanie logotypu uczelni musi zostać uzgodnione z Biurem Promocji Artystycznej i przesłane do akceptacji na bpa@amuz.gda.pl.Kontakt:

mgr Sylwia Holeksa-Wilkowska
pokój 101 (budynek czerwony)

tel. stacjonarny (+48 58) 300 92 13
tel. komórkowy (+48) 784 360 479

Dyżury: poniedziałek-środa, piątek, 10:00-14:00
Czwartek – dzień wewnętrzny

e-mail: bpa@amuz.gda.pl

lub:

mgr Joanna Bogusz
j.bogusz@amuz.gda.pl
tel. stacjonarny (+48 58) 300 92 57

znajdz_nas_na_facebooku

znajdz_nas_na_YT