cos

Zarządzenie nr 5/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przygotowywania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”

Zarządzenie nr 4/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru zaświadczenia o ukończeniu Studium Pedagogicznego

Zarządzenie nr 3/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia limitu podstawowej puli egzemplarzy promocyjnych i obowiązkowych dla publikacji naukowych i fonograficznych wydanych w Wydawnictwie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku lub publikacji naukowych i fonograficznych wydanych u zewnętrznego Wydawcy, których dystrybucja i promocja prowadzona będzie w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 2/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zasad funkcjonowania przy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Zarządzenie nr 1/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie opłat za przeprowadzanie przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku