cos

Zarządzenie nr 14/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 13/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 23/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia wzorów umów dotyczących pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim, pełnienia funkcji recenzenta w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym i postępowaniu w sprawie o nadanie tytułu profesora oraz pełnienia obowiązków członka komisji habilitacyjnej

Zarządzenie nr 12/2018 Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Dokumentacji Niearchiwalnej podlegającej brakowaniu

Zarządzenie nr 11/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 10/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania Kierownika Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 9/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego w roku 2018 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 8/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Jednolitego rzeczowego wykazu akt Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 7/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z 14 marca 2018 roku w sprawie powołania członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2018/2019

Zarządzenie nr 6/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z 14 marca 2018 roku w sprawie powołania sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2018/2019

Zarządzenie nr 5/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej oraz przekazania obowiązków dyrektora Domu Muzyka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 4/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Wydziałowego zespołu ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 3/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z 30 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 2/2018 Retora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 stycznia 2018 roku uchylające zarządzenie nr 36/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. nadzoru nad pracą Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 1/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 39/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2017 roku