cos

Zarządzenie nr 19/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat związanych z potwierdzaniem efektów uczenia się

Zarządzenie nr 18/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie stawek obowiązujących w Wydawnictwie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 17/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 16/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Studiów Podyplomowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 15/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 14/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Studiów I i II Stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 13/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie powołania zespołu ds. oceny i wyboru oferty rebrandingu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 12/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie nr 11/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 10/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych przez Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za wydanie dokumentacji przebiegu studiów oraz dokumentacji w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Zarządzenie nr 9/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Domów Studenckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 8/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 marca 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 64/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie opłat za przeprowadzenie przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań w sprawie o nadanie tytułu naukowego profesora w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 7/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 10/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 sierpnia 2016 roku w sprawie podróży służbowej pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki oraz innych osób na obszarze kraju i poza jego granicami

Zarządzenie nr 6/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 5/2017 Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji oceny dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu

Zarządzenie nr 4/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przygotowywania i przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”

Zarządzenie nr 3/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku modułów zadaniowych systemu zarządzania kryzysowego

Zarządzenie nr 2/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie rejestru prac naukowo-badawczych w ramach systemu SYNABA

Zarządzenie nr 1/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie zasad udzielania przez Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku pełnomocnictw oraz prowadzenia ich rejestru