cos

ad. dr Michał Kierzkowski


Uhonorowany w 2010 roku odznaczeniem Zasłużony dla Kultury Polskiej adiunkt i dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej w Gdańsku kadencji 2016-2020. W latach 2012-2016 pełni funkcję prodziekana tegoż wydziału. W 2012 roku broni z wyróżnieniem rozprawę doktorską w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od tegoż roku pełni też funkcję kierownika Pracowni Psychologii Muzyki w swojej macierzystej jednostce. Autor opublikowanej w 2012 roku monografii naukowej „Rozwój muzyczny dziecka w wieku przedszkolnym” oraz licznych artykułów, opracowań i rozdziałów w obszarze rozwojowej psychologii muzyki. Uczestnik i współorganizator licznych konferencji krajowych i zagranicznych (m.in. EAS Congress 2007, ISME European Regional Conference 2007 czy 19th EAS Conference, ISME Regional Conference „Music in schools: Teaching and learning process”. Odbył staże w ramach programu Erasmus w Conservatorio di musica Giuseppe Tartini (2012), Marmara Universitesi (2009) oraz Kunstuniversitad Graz (2008). Juror eliminacji do Międzynarodowej Olimpiady Muzycznej (Tallin 2012, Ryga 2014). Członek komitetu redakcyjnego czasopisma SZTUKA | KULTURA | EDUKACJA.