cos

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk

tel. (+48 58) 300 92 00
fax (+48 58) 300 92 10

www.amuz.gda.pl
e-mail: rektorat@amuz.gda.pl

Konto bankowe:
BZ WBK 1 Oddział w Gdańsku
nr konta 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764
NIP 583-00-15-884

 

BUDYNEK B – ŻÓŁTY 

ADRES E-MAIL TELEFON POKÓJ
Centrala – portiernia główna  – (58)3009-230
Dziekan Wydziału Dyrygentury,
Kompozycji i Teorii Muzyki
dr hab. Renata Skupin, prof. AM
r.skupin@amuz.gda.pl (58)3009-231 209
Dziekanat Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
Karolina Łapińska
k.lapinska@amuz.gda.pl (58)3009-233 210
Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego
prof. dr Andrzej Nanowski
a.nanowski@amuz.gda.pl (58)3009-232 203
Dziekanat Wydziału Wokalno-Aktorskiego
Kamil Górzyński
k.gorzynski@amuz.gda.pl (58)3009-298 202
Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
ad. dr Michał Kierzkowski
m.kierzkowski@amuz.gda.pl (58)3009-218 309
Dziekanat Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
Kamila Kułakowska
k.kulakowska@amuz.gda.pl (58)3009-229 310
Biblioteka Główna
     
Dyrektorkustosz dypl. mgr Marta Walkusz m.walkusz@amuz.gda.pl (58)3009-241 117
Informacja naukowa – mł. bibliotekarz mgr Agata Górzyńska-Kielak
a.gorzynska-kielak@amuz.gda.pl (58)3009-244 112
Wypożyczalniamł. bibliotekarz mgr Katarzyna Kliczewska
k.kliczewska@amuz.gda.pl (58)3009-243 114
Wypożyczalnia międzybiblioteczna – st. bibliotekarz mgr Dorota Stefaniak d.stefaniak@amuz.gda.pl (58)3009-243 116
Wypożyczalnia (magazyn) – mł. bibliotekarz lic. Justyna Ślubowska
j.slubowska@amuz.gda.pl (58)3009-249 9
Czytelnia
mł. bibliotekarz mgr Agata Górzyńska-Kielak
a.gorzynska-kielak@amuz.gda.pl (58)3009-244 112
Fonoteka      
mł. bibliotekarz mgr Aleksandra Litwinienko
a.litwinienko@amuz.gda.pl (58)3009-246  119
bibliotekarz mgr Paweł Nodzak p.nodzak@amuz.gda.pl (58)3009-242  119
Dział zakupów książek i nut
kustosz mgr Faustyna Michałowska f.michalowska@amuz.gda.pl (58)3009-243 116
st. bibliotekarz mgr Dorota Stefaniak d.stefaniak@amuz.gda.pl (58)3009-243 116
Dział zakupów zbiorów Fonoteki – bibliotekarz mgr Paweł Nodzak
 p.nodzak@amuz.gda.pl (58)3009-242
119 
Dział gromadzenia i opracowania zbiorów
 
kustosz mgr Faustyna Michałowska f.michalowska@amuz.gda.pl (58)3009-243 116
mł. bibliotekarz mgr Aleksandra Litwinienko a.litwinienko@amuz.gda.pl (58)3009-246  119
st. bibliotekarz mgr Dorota Stefaniak d.stefaniak@amuz.gda.pl (58)3009-243 116
bibliotekarz mgr Dorota Witkowska d.witkowska@amuz.gda.pl (58)3009-243 116
bibliotekarz mgr Paweł Nodzak p.nodzak@amuz.gda.pl (58)3009-242 119
mł. bibliotekarz mgr Agata Górzyńska-Kielak a.gorzynska-kielak@amuz.gda.pl (58)3009-244 112
mł. bibliotekarz lic. Justyna Ślubowska j.slubowska@amuz.gda.pl (58)3009-249 9
Dystrybucja i promocja wydawnictw
Jarosław Stokowski
j.stokowski@amuz.gda.pl (58)3009-265 110
Studio Nagrań studio@amuz.gda.pl    
 Cezary Joczyn – kierownik c.joczyn@amuz.gda.pl (58)3009-238  106
 Anna Kasprzycka a.kasprzycka@amuz.gda.pl (58)3009-239  101
 Piotr Rodak p.rodak@amuz.gda.pl (58)3009-239  101
Dział Informatyczny
 
Marcin Kleindienst
m.kleindienst@amuz.gda.pl (58)3009-299 S9
Szymon Adamczuk s.adamczuk@amuz.gda.pl (58)3009-299 S9
Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych – mgr Paweł Nodzak pron@amuz.gda.pl (58)3009-242 119
Inspektor Ochrony Danych iod@amuz.gda.pl (58)3009-299 S9
Dom Studencki nr 2 – kierownik Jolanta Sikorska
j.sikorska@amuz.gda.pl (58)3009-261  
 Recepcja DS nr 2   (58)3009-260 DS2
 Fax DS nr 2  – (58)3009-250 DS2