cos

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk

tel. (+48 58) 300 92 00
fax (+48 58) 300 92 10

www.amuz.gda.pl
www.facebook.com/amuz.gdansk
e-mail: rektorat@amuz.gda.pl

Konto bankowe:
BZ WBK S.A. 1/Gdańsk, ul. 3 Maja 3
IBAN (waluta polska): PL14 1090 1098 0000 0000 0901 5764
IBAN (waluta zagraniczna): PL32 1090 1098 0000 0001 1386 9821
KOD SWIFT: WBKPPLPPXXX

NIP 583-00-15-884

 

BUDYNEK A – CZERWONY 

ADRES E-MAIL TELEFON POKÓJ
Centrala – portiernia główna   (58)3009-200
Fax   (58)3009-210 103
Rektorat
     
Katarzyna Matwiejczyk rektorat@amuz.gda.pl (58)3009-201 103
Kanclerz      
Bogdan Theisebach b.theisebach@amuz.gda.pl (58)3009-205 104
Obsługa prawna      
adw. Agata Sienkiewicz
kancelaria.adwokatsienkiewicz@gmail.com

(+48)504-374-728
(58)3009-205

104
Kwestura      
Magdalena Gruszczyńska – kwestor m.gruszczynska@amuz.gda.pl (58)3009-207 107
Beata Tarnacka – zastępca kwestor b.tarnacka@amuz.gda.pl (58)3009-208 107
Hanna Nowak h.nowak@amuz.gda.pl (58)3009-208 107
Elżbieta Wiśniewska e.wisniewska@amuz.gda.pl (58)3009-212 110-111
Jolanta Kiliś j.kilis@dommuzyka.pl (58)3260-606
Kasa – Anna Jakielska
a.jakielska@amuz.gda.pl (58)3009-209 107
Dział Administracyjno-Gospodarczy      
Jarosław Krzysztof Bajdor – kierownik k.bajdor@amuz.gda.pl (58)3009-206 110-111
Anna Czempińska a.czempinska@amuz.gda.pl (58)3009-206 110-111
Barbara Gapa b.gapa@amuz.gda.pl (58)3009-253 110-111
Dział Zamówień Publicznych      

Katarzyna Taper

poniedziałek, środa
10:00-13:00
k.taper@amuz.gda.pl (58)3009-212 110-111
Dział Kadr i Płac
kadry@amuz.gda.pl    
Katarzyna Gryczko – kierownik k.gryczko@amuz.gda.pl (58)3009-211 112
Martyna Mańska m.manska@amuz.gda.pl (58)3009-211 112
Wiesława Prochowska w.prochowska@amuz.gda.pl (58)3009-211 112
Biuro ds. Nauki i Rozwoju Kadr
biuronauki@amuz.gda.pl    
dr Monika Karwaszewska – kierownik m.karwaszewska@amuz.gda.pl (58)3009-258 109
Biuro Promocji Artystycznej
     
Sylwia Holeksa-Wilkowska bpa@amuz.gda.pl (58)3009-213 101

Biuro Karier

     

Katarzyna Górzyńska

biurokarier@amuz.gda.pl (58)3009-257 101
Dziekan Wydziału Instrumentalnego
     
prof. zw. dr hab. Elżbieta Rosińska
e.rosinska@amuz.gda.pl (58)3009-220 209
Dziekanat Wydziału Instrumentalnego      
Katarzyna Czausz k.czausz@amuz.gda.pl (58)3009-221  210
Krystyna Krawczuk
k.krawczuk@amuz.gda.pl (58)3009-221  210
Programy europejskie      
ad. dr Krzysztof Bobrzecki – koordynator uczelniany programu Erasmus+ k.bobrzecki@amuz.gda.pl (+48)504-004-872
 –

Katarzyna Górzyńska   Biuro Współpracy Międzynarodowej

k.gorzynska@amuz.gda.pl (58)3009-257  101
Opieka formalna i merytoryczna nad studentami z Chin
     
Maria Ueno  m.ueno@amuz.gda.pl (58)3009-255  415
Archiwum      
Piotr Giziński

wtorek, czwartek
16:00-18:00

środa
7:30-9:30

sobota zjazdowa
8:00-14:00
p.gizinski@amuz.gda.pl (58)3009-251   414
Samorząd Studencki
ssamgdansk@gmail.com (58)3009-227 7
Stroiciele      
Piotr Klimkiewicz (+48) 607 096 295
Tomasz Walczak www.nordpiano.pl (+48) 602 269 001
Marek Wasielewski stroiciel@o2.pl (+48) 602 879 790  –