cos

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk

tel. (+48 58) 300 92 00
fax (+48 58) 300 92 10

www.amuz.gda.pl
www.facebook.com/amuz.gdansk
e-mail: rektorat@amuz.gda.pl

Konto bankowe:
BZ WBK S.A. 1/Gdańsk, ul. 3 Maja 3
IBAN (waluta polska): PL14 1090 1098 0000 0000 0901 5764
IBAN (waluta zagraniczna): PL32 1090 1098 0000 0001 1386 9821
KOD SWIFT: WBKPPLPPXXX

NIP 583-00-15-884

 

BUDYNEK A – CZERWONY 

ADRES E-MAIL TELEFON POKÓJ
Centrala – portiernia główna   (58)3009-200
Fax (58)3009-210 103
Rektorat
Katarzyna Matwiejczyk rektorat@amuz.gda.pl (58)3009-201 103
Agnieszka Rybka a.rybka@amuz.gda.pl (58)3009-201 103
Kanclerz  
Bogdan Theisebach b.theisebach@amuz.gda.pl (58)3009-205 104
Obsługa prawna      
adw. Agata Sienkiewicz adwokat@amuz.gda.pl (+48)504-374-728
(58)3009-240
104
Kwestura      
Magdalena Gruszczyńska – kwestor m.gruszczynska@amuz.gda.pl (58)3009-207 107
Beata Tarnacka – zastępca kwestor b.tarnacka@amuz.gda.pl (58)3009-208 107
Hanna Nowak h.nowak@amuz.gda.pl (58)3009-208 107
Elżbieta Wiśniewska e.wisniewska@amuz.gda.pl (58)3009-206 111
Jolanta Kiliś j.kilis@dommuzyka.pl (58)3260-606
Kasa – Anna Jakielska
a.jakielska@amuz.gda.pl (58)3009-209 107
Dział Administracyjno-Gospodarczy      
Jarosław Krzysztof Bajdor – kierownik k.bajdor@amuz.gda.pl (58)3009-206 111
Anna Czempińska a.czempinska@amuz.gda.pl (58)3009-206
111
Dział Zamówień Publicznych
Katarzyna Taper

poniedziałek, środa
10:00-13:00
k.taper@amuz.gda.pl (58)3009-212 101
Dział Kadr i Płac
kadry@amuz.gda.pl
Aneta Wójcicka – p.o. kierownika
a.wojcicka@amuz.gda.pl (58)3009-211 112
Monika Cichoń m.cichon@amuz.gda.pl (58)3009-211 112
Edyta Więch e.wiech@amuz.gda.pl (58)3009-211 112
Biuro ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa
dr Monika Karwaszewska – kierownik m.karwaszewska@amuz.gda.pl (58)3009-258 111
Maria Lis m.lis@amuz.gda.pl (58)3009-258 111
Magdalena Popiołek m.popiolek@amuz.gda.pl (58)3009-258 111
Biuro Promocji Artystycznej
Sylwia Holeksa-Wilkowska bpa@amuz.gda.pl (58)3009-213 109
Marzena Krawczyk m.krawczyk@amuz.gda.pl (58)3009-213 109
Specjalista ds. marketingu i reklamy
Joanna Bogusz j.bogusz@amuz.gda.pl (58)3009-240 104
Biuro Karier
Katarzyna Górzyńska biurokarier@amuz.gda.pl (58)3009-257 101
Dziekan Wydziału Instrumentalnego
prof. zw. dr hab. Elżbieta Rosińska
e.rosinska@amuz.gda.pl (58)3009-220 209
Dziekanat Wydziału Instrumentalnego
Katarzyna Czausz k.czausz@amuz.gda.pl (58)3009-221  210
Krystyna Krawczuk
k.krawczuk@amuz.gda.pl (58)3009-221  210
Biuro Współpracy Międzynarodowej      
Katarzyna Górzyńska – Koordynator Programu Erasmus+
k.gorzynska@amuz.gda.pl (58)3009-257  101
Opieka formalna i merytoryczna nad studentami z Chin
Maria Ueno  m.ueno@amuz.gda.pl (58)3009-255  415
Archiwum

Piotr Giziński

wtorek, czwartek
16:00-18:00

 

środa

7:30-9:30

 

sobota zjazdowa
8:00-14:00
p.gizinski@amuz.gda.pl (58)3009-251   414
Samorząd Studencki
ssamgdansk@gmail.com (58)3009-227 7
Stroiciele
Piotr Klimkiewicz (+48) 607 096 295
Tomasz Walczak www.nordpiano.pl (+48) 602 269 001
Marek Wasielewski stroiciel@o2.pl (+48) 602 879 790  –