cos

Koło Dyrygenckie

Zarząd Koła Dyrygenckiego:
Prezes – Maciej Osiecki
Wiceprezes – Jacek Brzoznowski
Skarbnik – Ludmiła Kaczan

Opiekun Koła Dyrygenckiego: 
prof. dr hab. Rafał Delekta

Kontakt:
Maciej Osiecki
tel. 662 289 819 

Regulamin