cos

TERMINY ZJAZDÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
kierunek Jazz i Muzyka Estradowa

semestr zimowy

6/7/8 października 2017 oraz 20/21/22 października 2017
3/4/5 listopada 2017 oraz 17/18/19 listopada 2017
1/2/3 grudnia 2017 oraz 15/16/17 grudnia 2017
12/13/14 stycznia 2018 oraz 19/20/21 stycznia 2018

semestr letni
16/17/18 lutego 2018
9/10/11 marca 2018 oraz 23/24/25 marca 2018
13/14/15 kwietnia 2018 oraz 27/28/29 kwietnia 2018
11/12/13 maja 2018 oraz 25/26/27 maja 2018TERMINY ZJAZDÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

kierunek Dyrygentura

 semestr zimowy
21 października 2017
4 listopada 2017
16 grudnia 2017
13 stycznia 2018

semestr letni
17 lutego 2018
24 marca 2018
14 kwietnia 2018
12 maja 2018