cos

TABLICA OGŁOSZEŃ:


INFORMACJE DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO (I i II stopnia):

Dyplomy ukończenia studiów wydawane są najwcześniej w terminie 30 dni od daty egzaminu dyplomowego.
Aby odebrać dyplom należy dostarczyć do dziekanatu:
– 5 zdjęć dyplomowych (4,5 x 6,5 cm)
– uzupełnioną kartę obiegową
– dowód wpłaty za dyplom
– w przypadku chęci otrzymania dyplomu w wersji angielskiej, oprócz dowodu wpłaty, należy złożyć wniosek skierowany do Rektora z przetłumaczonym tematem pracy.