cos

TABLICA OGŁOSZEŃ


Informacja dla studentów i doktorantów Wydziału IV ws. Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów i doktorantów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

Wnioski o ww. stypendium będą przyjmowane do dnia 17.09.2018 do godz. 10:00 w dziekanacie Wydziału IV, zaś ich opiniowanie nastąpi na posiedzeniu Rady Wydziału IV w dniu 24.09.2018.
Link do informacji i wzory wniosków:
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/uczniowie-i-studenci/stypendia/stypendia-dla-studentow-i-doktorantow.php


Oświadczenia RODO:


INFORMACJE DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO (I i II stopnia):

Dyplomy ukończenia studiów wydawane są najwcześniej w terminie 30 dni od daty egzaminu dyplomowego.
Aby odebrać dyplom należy dostarczyć do dziekanatu:
– 4 zdjęcia dyplomowe (4,5 x 6,5 cm)
– uzupełnioną kartę obiegową
– dowód wpłaty za dyplom
– w przypadku chęci otrzymania odpisu dyplomu ukończenia studiów w wersji angielskiej, należy złożyć dodatkową jedną fotografię o wym. 4,5 cm x 6,5 cm, dowód opłaty oraz wniosek z przetłumaczonym przez siebie tematem pracy