cos

PLANY ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2016/17

Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Stacjonarne Studia Licencjackie i Magisterskie

 • DYRYGENTURA CHÓRALNA (licencjackie, magisterskie)
  plany zbiorcze
 • EDUKACJA MUZYCZNA ZINTEGROWANA Z J. ANG. (licencjackie)
  ANIMACJA KULTURY Z ELEMENTAMI ARTETERAPII (magisterskie)

  plany zbiorcze
 • RYTMIKA (licencjackie, magisterskie)
  plany zbiorcze
 • MUZYKA KOŚCIELNA (licencjackie, magisterskie)
  plany zbiorcze
 • DYRYGOWANIE, DYRYGENTURA, CZYTANIE PARTYTUR
  plany szczegółowe
 • ZAJĘCIA INDYWIDUALNE – EMISJA GŁOSU
  plany szczegółowe
 • ZAJĘCIA INDYWIDUALNE – IMPROWIZACJA FORTEPIANOWA
  plany szczegółowe
 • ZAJĘCIA INDYWIDUALNE – ORGANY, REALIZACJA B.C., IMPR. ORGANOWA, HARMONIA PRAKTYCZNA
  plany szczegółowe
 • ZAJĘCIA INDYWIDUALNE – PROP. KOMP. I ARANŻ., INSTRUMENTACJA
  plany szczegółowe
 • FORTEPIAN KLASYCZNY, NAUKA AKOMPANIAMENTU 
  plany szczegółowe

PLAN ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW I STOPNIA

Dyżur prof. Krzysztofa Prusika w Akademii Muzycznej w Gdańsku po wcześniejszym umówieniu.
Kontakt:
prusik@hot.pl
tel. (+48) 661 739 599

Kierunek: DYRYGENTURA

Studia doktoranckie

 • PLAN ZBIORCZY

 

Kierunek: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

Stacjonarne Studia Licencjackie i Magisterskie

 • INSTRUMENTALISTYKA i KOMPOZYCJA I ARANŻACJA
  plany zbiorcze
 • WOKALISTYKA
  plany zbiorcze
 • JAZZOWY INSTRUMENT GŁÓWNY, KOMPOZYCJA I ARANŻACJA, FORTEPIAN JAZZOWY
  plany szczegółowe
 • ŚPIEW, PRACA Z AKOMPANIATOREM
  plany szczegółowe
 • FORTEPIAN KLASYCZNY
  plany szczegółowe

Niestacjonarne Studia Licencjackie

 • INSTRUMENTALISTYKA
  plany zbiorcze
 • WOKALISTYKA
  plany zbiorcze
 • JAZZOWY INSTRUMENT GŁÓWNY, FORTEPIAN JAZZOWY, FORTEPIAN KLASYCZNY
  plany szczegółowe
 • ŚPIEW, PRACA Z AKOMPANIATOREM
  plany szczegółowe

 

PLAN ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW I STOPNIA

Dyżur prof. Krzysztofa Prusika w Akademii Muzycznej w Gdańsku po wcześniejszym umówieniu.
Kontakt:
prusik@hot.pl
tel. (+48) 661 739 599