cos

PLANY ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2017/18

Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Stacjonarne Studia Licencjackie i Magisterskie

PLAN ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW I STOPNIA

Dyżur prof. Krzysztofa Prusika w Akademii Muzycznej w Gdańsku po wcześniejszym umówieniu.
Kontakt:
prusik@hot.pl
tel. (+48) 661 739 599

Kierunek: DYRYGENTURA

Studia doktoranckie

 

Kierunek: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA

Stacjonarne Studia Licencjackie i Magisterskie

Niestacjonarne Studia Licencjackie

 

PLAN ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW I STOPNIA

Dyżur prof. Krzysztofa Prusika w Akademii Muzycznej w Gdańsku po wcześniejszym umówieniu.
Kontakt:
prusik@hot.pl
tel. (+48) 661 739 599