cos

GODZINY DZIEKAŃSKIE
w roku akademickim 2017/2018

Dziekan
prof. zw. dr hab. Elżbieta Rosińska
Godziny dyżurów (studia III stopnia):
wtorki – godz. 12:00-13:00
czwartki
godz. 12:00-13:00

pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20

Prodziekan
dr hab. Elżbieta Pasierowska-Kołodziej, prof. AM
Godziny dyżurów (studia II st. i PI):
poniedziałki – godz. 14:00-15:00
soboty zjazdowe – 16:30-17:30
pok. 209, budynek czerwony

tel. (+48 58) 300 92 20

Prodziekan
dr hab. Małgorzata Skotnicka, prof. AM
Godziny dyżurów (studia I st.):
środa – godz. 10:00-11:00
piątki – godz. 10:45-11:45
pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20

 


Dyżur na uczelni Kierownika Studium Wychowania Fizycznego prof. Krzysztofa Prusika w Akademii Muzycznej w Gdańsku (salka konferencyjna w Domu Studenckim SONATA) po wcześniejszym umówieniu.
Kontakt:
prusik@hot.pl
tel. (+48) 661 739 599OGŁOSZENIA

Tablica ogłoszeń Katedry Instrumentów Smyczkowych


Uwaga Studenci I roku studiów mgr

Od roku 2018/2019 obowiązkowym przedmiotem do wyboru będzie Seminarium języka obcego w wymiarze 60 godzin rocznie, po 2 ECTS-y w każdym semestrze.

Proszę uwzględnić ten nowy przedmiot wybierając dodatkowe przedmioty.

Dziekan


Terminy zapisów na przedmioty do wyboru w roku akademickim 2018/2019

 • studia licencjackie do 17 czerwca 2018 (nie dotyczy studentów I roku lic.)
 • studia uzupełniające magisterskie do 17 czerwca 2018,
 • dla studentów I roku do 15 lipca 2018

Listy z przedmiotami znajdują się w Dziekanacie p. 210 oraz poniżej:
Przedmioty do wyboru 2018-2019 – I stopień
Przedmioty do wyboru 2018-2019 – II stopień

Obowiązują zapisy osobiste!!!

(Rok I i II na obu stopniach idą wg nowych siatek, rok III lic. jeszcze wg starej)


Studenci którzy brali udział w Benefisie Dojrzałości mogą zgłaszać się po odbiór autorskiego egzemplarza płyty CD w godzinach pracy dziekanatu, p. 210.
Płyty można odbierać do dnia 19.12.2017.

Dziekan


UWAGA STUDENCI

Od września 2016 roku sprawami studenckimi zajmują się:

 • prodziekan dr hab. Małgorzata Skotnicka, prof. AM
  studia I stopnia stacjonarne
 • prodziekan dr hab. Elżbieta Pasierowska-Kołodziej, prof. AM
  studia II stopnia oraz studia niestacjonarne I i II stopnia
 • dziekan prof. zw. dr hab. Elżbieta Rosińska
  studia III stopnia stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe, staże artystyczne

Proszę kierować podania do właściwego dziekan/prodziekana, umawiać się na rozmowy w czasie godzin dziekańskich właściwego dla danych studiów dziekana/prodziekana.

Dziekan


Studenci ubiegający się na podstawie par. 29 Regulaminu Studiów o Indywidualną Organizację Studiów proszeni są o pobranie specjalnego wzoru podania ze strony uczelni. Dopiero po uzgodnieniu z wszystkimi pedagogami sposobu i terminu zaliczeń, można składać prośbę o IOS do właściwego prodziekana.

…wzór podania (.pdf)…
…wzór podania (.doc)…


Informacja dla studentów roku dyplomowego (studia I i II st.) – obsługa audiowizualna koncertu dyplomowego


Warunki wystawiania delegacji studentom Wydziału II


UWAGA DYPLOMANCI!

INFORMACJA DLA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH
1. Na tydzień przed terminem recitalu licencjackiego należy złożyć indeks w dziekanacie. Student, którego indeks nie został sprawdzony co do stanu zaliczeń i punktów ECTS, nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego.
2. Nie ma możliwości warunkowego przystąpienia do egzaminów wstępnych na studia uzupełniające magisterskie bez ukończenia studiów licencjackich.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH MAGISTERSKICH
1. Termin składania prac pisemnych magisterskich upływa na tydzień przed planowanym terminem II recitalu, nie później jednak, niż do 31 maja. Jeden egzemplarz i płytę należy złożyć w Dziekanacie, drugi egzemplarz – dostarczyć promotorowi (jedna praca w sztywnej oprawie jednostronnie wydrukowana, druga praca zbindowana dwustronnie wydrukowana).
2. Na tydzień przed II recitalem dyplomowym należy złożyć indeks w dziekanacie. Student, którego indeks nie został sprawdzony co do stanu zaliczeń i punktów ECTS, nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego.


Informacja o ubezpieczeniu NNW