cos

OGŁOSZENIA BIEŻĄCE

Tablica ogłoszeń Katedry Instrumentów Smyczkowych


WYKŁAD ZMIENNY

We wtorek, 26 lutego w godz. 13.00-17.00 w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej odbędzie się wykład „Vademecum artysty – jak znaleźć sponsora”. Wykład wygłosi Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca, p. Maxymilian Bylicki. Wszyscy uczestnicy otrzymają poradnik pod tytułem „Vademecum artysty – muzyka i taniec”, przeznaczony dla studentów lub absolwentów szkół artystycznych, którzy wkraczają w życie zawodowe. Książka ta to zbiór najważniejszych porad w zakresie poruszania się na rynku pracy młodych artystów – muzyków i tancerzy.

Dziekan


UWAGA SMYCZKOWCY z I ROKU LICENCJATU!

Zajęcia z z przedmiotu „Budowa, konserwacja instrumentu” dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów z I roku studiów licencjackich odbywać się w pracowni lutniczej p. Jacka Sikorskiego przy ul.Podmłyńskiej w następujące środy w godz. 17.30-19.00:

20 i 27 lutego 2019
6 i 13 marca 2019
3 i 10 kwietnia 2019
22 i 29 maja 2019


Wyniki Eliminacji do koncertów dyplomantów na Wydziale Instrumentalnym

W dniu 16.01.2019 komisja w składzie: prof. dr hab. Elżbieta Rosińska – przewodnicząca, prof. dr hab. Anna Prabucka-Firlej, prof. dr hab. Bogdan Ocieszak, prof. dr hab. Włodzimierz Wiesztordt, prof. dr hab. Wojciech Szlachcikowski po wysłuchaniu 14 prezentacji na żywo i 2 odtworzonych z nośnika elektronicznego wskazuje Kolegium Rektorskiemu następujących kandydatów na solistów koncertów dyplomantów (w kolejności uzyskanych wskazań od poszczególnych członków Komisji):

Maciej Kułakowski – wiolonczela, A. Dworzak – Koncert wiolonczelowy h-moll
Wojciech Ulanowski – akordeon, M. Majkusiak – Concerto classico
Jan Lewandowski – wiolonczela, P. Czajkowski – Wariacje Rococo
Katarzyna Goliat – skrzypce, I. Strawiński – Koncert skrzypcowy D-dur
Maciej Wontka – trąbka, A. Arutunian – Koncert As-dur

Osoby, które zostaną zakwalifikowane przez Kolegium Rektorskie 14 lutego 2019 o godz. 14.00 wezmą udział w eliminacjach uczelnianych z udziałem Maestro George’a Tchitchinadze, które wyłonią solistów koncertu w siedzibie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku w dniu 5.04.2019 oraz Koncertu Dyplomantów z Akademicką Orkiestrą Symfoniczną w dniach 30-31.03.2019 w Sali Koncertowej naszej Uczelni.

Dziekan


Uwaga studenci II i III roku studiów I stopnia!
Zajęcia z przedmiotów „Podstawy dydaktyki” oraz „Pedagogika ogólna” odbywają się wg planu z mgr Pauliną Olczak.
Dziekan


Szkolenie BHP i PPOŻ

Ostateczne  terminy obowiązkowego szkolenia BHP i PPOŻ dla osób, które nie stawiły się w poprzednich terminach:
9.11.2018 r. w godzinach 17:00-21:00 w Sali Senatu (budynek czerwony) – BHP
20.11.2018 r. o godzinie 17:00 w Sali Senatu (budynek czerwony) – PPOŻ

BRAK SZKOLENIA SKUTKUJE NIEDOPUSZCZENIEM DO ZAJĘĆ, A CO ZA TYM IDZIE NIEMOŻNOŚCIĄ ZALICZENIA SEMESTRU I W KONSEKWENCJI CAŁEGO ROKU.


UWAGA DYPLOMANCI!

Wydziałowe eliminacje do koncertów dyplomantów studiów II stopnia odbędą się 16 stycznia 2019 roku w godz. 14-17 na Auli. Zgłoszenia zawierające program wraz z czasem trwania poszczególnych części powinny być zaaprobowane przez pedagoga instrumentu głównego. Obowiązuje znajomość całej kompozycji. Termin zgłoszeń mija 8.01.2019.

Dziekan


ZAJĘCIA Z RELAKSACJI I PRACY Z CIAŁEM DLA MUZYKÓW odbywają się w:
piątki, godz. 16:15 rok I
piątki, godz. 17:15, pozostałe lata. Grupa została podzielona na dwa semestry,
informacja o przydziale w Dziekanacie Wydziału II.


Dydaktyka instrumentu głównego dla pianistów (II i III rok studiów licencjackich – grupa łączona). Zajęcia odbywać się będą w soboty zjazdowe w godz. 13.00-14.30 w sali 204 w czerwonym budynku.


UWAGA STUDENCI!!!
W planie zajęć zmianie uległy godziny Orkiestry Kameralnej PRO MUSICA NOVA i Propedeutyki muzyki współczesnej.


Zajęcia Emisja głosu rok III odbywają się w czwartki w Sali S2 (bud. żółty) o godz. 12.00-12.45.


Pierwsze zajęcia z przedmiotu BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ W KARIERZE ARTYSTYCZNEJ odbędą się w najbliższą sobotę 6.10.2018 o godz. 9:00 w Sali Senatu.


Dodatkowy projekt orkiestrowy dla chętnych w listopadzie!

10 lub 11.11.2018* (data do potwierdzenia przez organizatora) w kościele Św. Trójcy w Gdańsku (ul. Św. Trójcy 4) odbędzie się koncert „Wschód Zachodu” pod dyrekcją Tadeusza Wicherka z udziałem Chóru Cappelli Gedanensis oraz solistów: Justyny Steczkowskiej, Anny Serafińskiej, Katarzyny Cerekwickiej, Piotra Cugowskiego, Grzegorza Wilka, Krzysztofa Iwaneczko.

Koncert jest komercyjny – każdy uczestnik projektu otrzyma wynagrodzenie w wysokości 450 zł brutto.

UWAGA: zajęcia odbywające się w czasie prób należy odrobić.

Plan prób:
8.11.2018, g. 10-14, Sala Koncertowa w bud. żółtym Akademii Muzycznej w Gdańsku
9.11.2018, g. 10-14, Sala Koncertowa w bud. żółtym Akademii Muzycznej w Gdańsku
W zależności od daty koncertu:
*Wariant I: 10.11.2018 – próba w kościele Św. Trójcy w Gdańsku, 11.11.2018 – próba generalna i koncert w kościele Św. Trójcy w Gdańsku
*Wariant II: 10.11.2018 – próba generalna i koncert w kościele Św. Trójcy w Gdańsku

Zapotrzebowanie:
Flet 2, Obój 1, Trąbka 3, Waltornia 2, Puzon 2, Perkusja 3, Skrzypce I 10, Skrzypce II 8, Altówka 6, Wiolonczela 6, Kontrabas 4

Zgłoszenia osób dostępnych w terminie 8-11.11.2018 przyjmowane są do dnia 12.10.2018 pod adresem: m.krawczyk@amuz.gda.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.


UWAGA STUDENCI PIANIŚCI
Istnieje możliwość zapisania się na przedmiot „Liryka wokalna XX i XXI wieku”
Termin zgłoszeń do 12.10.2018 r.


Dydaktyka instrumentu głównego (SKRZYPCE) – STUDIA NIESTACJONARNE I ST., ROK III
godz. 13.00 – 14.30, sala 417
Literatura specjalistyczna (SKRZYPCE) – STUDIA NIESTACJONARNE II ST., ROK I
godz. 14.30 – 16.00, sala 417


Zajęcia dydaktyki zespołu kameralnego będą odbywać się w środy, w godz. 8:30-10:00 w sali S2. Pierwsze zajęcia (organizacyjne) odbędą się 3 października.


Uwaga studenci III roku, specjalność: fortepian, akordeon, gitara!
Przypominam, że przedmiot Chór/Chór kameralny jest w Waszym planie studiów przedmiotem obowiązkowym.

Dziekan


Plan projektów Akademickiej Orkiestry Symfonicznej w roku 2018/2019 w semestrze zimowym
aktualizacja 1.10.2018

I PROJEKT
próby w dniach 10-13 oraz 16-19 października 2018 (g. 17-20), próba generalna 20 października (g. 10), koncerty w dniach 20-21 października 2018 (Akademia Muzyczna w Gdańsku, 20.10, g. 18, 21.10, g. 17) oraz 23 października 2018 (Akademia Muzyczna w Katowicach)

program:
S. Moniuszko – Uwertura do opery „Paria”
I.J. Paderewski – Koncert fortepianowy a-moll
L. van Beethoven – VII Symfonia A-dur

dyr. Zygmunt Rychert
solista – Paweł Rydel (fortepian)

Materiały orkiestrowe będą do odebrania 1.10.2018 w Bibliotece.

UWAGA!
W pliku zamieszczonym poniżej znajduje się HARMONOGRAM PRÓB SEKCYJNYCH do projektu.

PRÓBY SEKCYJNE

 

II PROJEKT
próby w dniach 5-7, 15-17 oraz 20-23 listopada 2018 (g. 17-20), próba generalna (g. 10-14) i koncert w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim 24 listopada 2018 (g. 18).

program:
F. Chopin – Koncert fortepianowy e-moll
M. Karłowicz – Koncert skrzypcowy A-dur
Z. Noskowski – poemat symfoniczny „Step”

dyr. Zygmunt Rychert
soliści – Piotr Paleczny (fortepian), Konstanty Andrzej Kulka (skrzypce)
Chór Politechniki Gdańskiej, dyr. Mariusz Mróz

 

Plan projektów Akademickiej Orkiestry Symfonicznej w roku 2018/2019 (aktualizacja 1.10.2018)


Informacja dla studentów i doktorantów Wydziału II ws. Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów i doktorantów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

Wnioski o ww. stypendium będą przyjmowane w dziekanacie Wydziału II do dnia 21.09.2018, zaś ich opiniowane nastąpi na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 24.09.2018.
Link do informacji i wzory wniosków: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/uczniowie-i-studenci/stypendia/stypendia-dla-studentow-i-doktorantow.php


Uwaga studenci I roku studiów II st.

Od roku 2018/2019 obowiązkowym przedmiotem do wyboru będzie Seminarium języka obcego w wymiarze 60 godzin rocznie, po 2 ECTS-y w każdym semestrze.

Proszę uwzględnić ten nowy przedmiot wybierając dodatkowe przedmioty.

Dziekan


Terminy zapisów na przedmioty do wyboru w roku akademickim 2018/2019

 • studia licencjackie do 17 czerwca 2018 (nie dotyczy studentów I roku lic.)
 • studia uzupełniające magisterskie do 17 czerwca 2018,
 • dla studentów I roku do 15 lipca 2018

Listy z przedmiotami znajdują się w Dziekanacie p. 210 oraz poniżej:
Przedmioty do wyboru 2018-2019 – I stopień
Przedmioty do wyboru 2018-2019 – II stopień

Obowiązują zapisy osobiste!!!

(Rok I i II na obu stopniach idą wg nowych siatek, rok III lic. jeszcze wg starej)


Studenci którzy brali udział w Benefisie Dojrzałości mogą zgłaszać się po odbiór autorskiego egzemplarza płyty CD w godzinach pracy dziekanatu, p. 210.

Płyty można odbierać do dnia 19.12.2017.
Dziekan


OGŁOSZENIA STAŁE

 

GODZINY DZIEKAŃSKIE w roku akademickim 2018/2019

Dziekan
prof. zw. dr hab. Elżbieta Rosińska
Godziny dyżurów:
wtorek – godz. 12:00-13:00
piątek – godz. 13:30-14:30
pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20

Prodziekan
dr hab. Elżbieta Pasierowska-Kołodziej, prof. AM
Godziny dyżurów:
poniedziałek – godz. 14:00-15:00
sobota zjazdowa – godz. 15:00-16:00
pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20

Prodziekan
dr hab. Małgorzata Skotnicka, prof. AM
Godziny dyżurów:
czwartek – godz. 9:00-10:00
piątek – godz. 9:30-10:30
pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20

 

Dziekanat
Godziny dyżurów:
poniedziałki, wtorki, środy i piątki – godz. 10:00-13:00
czwartki – dziekanat nieczynny
soboty zjazdowe – godz. 10:00-14:00

pok. 210, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 21
mgr Katarzyna Czausz
e-mail: k.czausz@amuz.gda.pl
mgr Krystyna Krawczuk
e-mail: k.krawczuk@amuz.gda.pl

 


Sprawami studenckimi zajmują się:

 • prodziekan dr hab. Małgorzata Skotnicka, prof. AM
  studia I stopnia stacjonarne
 • prodziekan dr hab. Elżbieta Pasierowska-Kołodziej, prof. AM
  studia II stopnia oraz studia niestacjonarne I i II stopnia
 • dziekan prof. zw. dr hab. Elżbieta Rosińska
  studia III stopnia stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe, staże artystyczne

Proszę kierować podania do właściwego dziekan/prodziekana, umawiać się na rozmowy w czasie godzin dziekańskich właściwego dla danych studiów dziekana/prodziekana.

Dziekan


Studenci ubiegający się na podstawie par. 29 Regulaminu Studiów o Indywidualną Organizację Studiów proszeni są o pobranie specjalnego wzoru podania ze strony uczelni. Dopiero po uzgodnieniu z wszystkimi pedagogami sposobu i terminu zaliczeń, można składać prośbę o IOS do właściwego prodziekana.

…wzór podania (.pdf)…
…wzór podania (.doc)…


Informacja dla studentów roku dyplomowego (studia I i II st.) – obsługa audiowizualna koncertu dyplomowego


Warunki wystawiania delegacji studentom Wydziału II


UWAGA DYPLOMANCI!

INFORMACJA DLA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH
1. Na tydzień przed terminem recitalu licencjackiego należy złożyć indeks w dziekanacie. Student, którego indeks nie został sprawdzony co do stanu zaliczeń i punktów ECTS, nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego.
2. Nie ma możliwości warunkowego przystąpienia do egzaminów wstępnych na studia uzupełniające magisterskie bez ukończenia studiów licencjackich.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH MAGISTERSKICH
1. Termin składania prac pisemnych magisterskich upływa na tydzień przed planowanym terminem II recitalu, nie później jednak, niż do 31 maja. Jeden egzemplarz i płytę należy złożyć w Dziekanacie, drugi egzemplarz – dostarczyć promotorowi (jedna praca w sztywnej oprawie jednostronnie wydrukowana, druga praca zbindowana dwustronnie wydrukowana).
2. Na tydzień przed II recitalem dyplomowym należy złożyć indeks w dziekanacie. Student, którego indeks nie został sprawdzony co do stanu zaliczeń i punktów ECTS, nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego.


Informacja o ubezpieczeniu NNW


Dyżur na uczelni Kierownika Studium Wychowania Fizycznego prof. Krzysztofa Prusika w Akademii Muzycznej w Gdańsku (salka konferencyjna w Domu Studenckim SONATA) po wcześniejszym umówieniu.

Kontakt:
prusik@hot.pl
tel. (+48) 661 739 599