cos

GODZINY DZIEKAŃSKIE

Dziekan
prof. zw. dr hab. Elżbieta Rosińska
Godziny dyżurów:
poniedziałki – godz. 12:00-13:00
czwartki
godz. 14:00-15:00
pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20

Prodziekan
ad. dr hab. Elżbieta Pasierowska-Kołodziej
Godziny dyżurów:
środy – godz. 12:00-13:00
soboty zjazdowe – 15:00-16:00
pok. 209, budynek czerwony

tel. (+48 58) 300 92 20

Prodziekan
dr hab. Małgorzata Skotnicka, prof. AM
Godziny dyżurów:
wtorki – godz. 13:30-14:30
piątki – godz. 12:30-13:30
pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20

 


Dyżur na uczelni Kierownika Studium Wychowania Fizycznego prof. Krzysztofa Prusika w Akademii Muzycznej w Gdańsku (salka konferencyjna w Domu Studenckim SONATA) po wcześniejszym umówieniu.
Kontakt:
prusik@hot.pl
tel. (+48) 661 739 599OGŁOSZENIA

 

Szkolenie BHP

Ostateczny termin szkolenia BHP dla studentów z  Wydziału Instrumentalnego,

którzy nie stawili się na dotychczasowych szkoleniach, odbędzie się 5 maja 2017 r. (piątek), w Sali Senatu o godz. 16.00.

Nieobecność studentów na tym szkoleniu (bądź niedoniesienie do 20 kwietnia 2017 r. do właściwego dziekanatu zaświadczenia o przebytym szkoleniu BHP w innej uczelni) skutkować będzie niezaliczeniem semestru.


RELAKSACJA I PRACA Z CIAŁEM DLA MUZYKÓW

Zajęcia odbywają się w środy o godz. 17:45 w sali 319 w budynku żółtym. Osoby, które chciałyby dołączyć do grupy w tym semestrze, a nie były dotychczas obecne na zajęciach proszę o kontakt mailowy: maja.miro.wisniewska@gmail.com

Maja Wiśniewska


UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH – PIANIŚCI

Zajęcia z przedmiotu „Budowa, strojenie, konserwacja fortepianów” odbędą się 6 marca 2017 (poniedziałek) o godz. 11.00 w salonie fortepianów  Nord-Piano, na ul. Igielickiej 5 w Gdańsku.

Kontakt: Tomasz Walczak nr tel. 602 26 90 01


Zespoły kameralne 2016-2017 w semestrze letnim 2016/2017 (.doc)


PLAN PRÓB AKADEMICKIEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017 (.doc)


PODSTAWY DYRYGOWANIA

SERDECZNIE ZAPRASZAM WSZYSTKICH STUDENTÓW, KTÓRZY ZADEKLAROWALI CHĘĆ UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PODSTAWY DYRYGOWANIA, NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE II SEMESTRU!!!

PONIEDZIAŁEK 13.02.2017, g. 17:00, sala 211 (budynek żółty)

Sylwia Janiak-Kobylińska


Przedmioty do wyboru  na Wydziale Instrumentalnym w semestrze letnim roku 2016/2017
Akademicki Zespół Instrumentów Dętych Drewnianych – 30 godzin w semestrze/2 ECTS
pedagog –  ad. dr Andrzej Wojciechowski

Akademicki Zespół Instrumentów Dętych Blaszanych – 30 godzin w semestrze/2 ECTS
pedagog – wykł. Tadeusz Kassak

Orkiestra symfoniczna/Orkiestra kameralna – 90 godzin w semestrze/4 ECTS

Chór uczelniany/Chór kameralny – 60 godzin w semestrze/3 ECTS

Relaksacja i praca z ciałem dla muzyków, 15 godz. w semestrze/1 ECTS,
pedagog: dr Maja Wiśniewska

Wychowanie fizyczne – 30 godzin w semestrze/1 ECTS

Pisemne deklaracje należy składać do dnia 13.02.2017 w p. 210.


Termin poprawkowy z przedmiotu Analiza dzieła muzycznego: 13 lutego, godz. 12:00, sala 218.
dr hab. Elżbieta Frołowicz, prof. AM


Analiza dzieła muzycznego – podział na grupy (I rok studiów I st.) (.doc)


Seminaria pracy magisterskiej w roku 2016/2017 (.doc)


UWAGA STUDENCI

Od września 2016 roku sprawami studenckimi zajmować się będą:

  • prodziekan dr hab. Małgorzata Skotnicka, prof. AM
    studia I stopnia stacjonarne
  • prodziekan dr hab. Elżbieta Pasierowska-Kołodziej, prof. AM
    studia II stopnia oraz studia niestacjonarne I i II stopnia
  • dziekan prof. zw. dr hab. Elżbieta Rosińska
    studia III stopnia stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe, staże artystyczne

Proszę kierować podania do właściwego dziekan/prodziekana, umawiać się na rozmowy w czasie godzin dziekańskich właściwego dla danych studiów dziekana/prodziekana.

Dziekan


Drodzy Studenci,
po 10.10.2016 nie przyjmujemy
już zgłoszeń na przedmioty do wyboru. Następna okazji w styczniu 2017 – zapisy na semestr letni.


DYDAKTYKA ZESPOŁU KAMERALNEGO
Zajęcia z przedmiotu Dydaktyka zespołu kameralnego odbywają się w czwartki w godz. 09:00-10:30.

Mirosława Sumlińska


Zajęcia z przedmiotu Dydaktyka fortepianowa z dr hab. Elżbietą Pasierowską-Kołodziej, prof. AM dla studiów stacjonarnych odbywać się będą:
wtorki – sala 204 (budynek czerwony)
w godz. 10.15-11.45 – I rok studiów magisterskich
w godz. 12.00-13.30 – III rok studiów licencjackich


Zajęcia z przedmiotu Literatura specjalistyczna z prof. Marią Suwarą dla I roku studiów magisterskich odbywają się w piątki o godz. 9.00 w sali 417.


UWAGA STUDENCI II ROKU MGR
Pierwsze zajęcia z przedmiotu „Konserwacja i strojenie fortepianów” odbędą się 13 października (czwartek) o godzinie 11.00 w salonie pianin i fortepianów Nord-Piano, na ul. Igielnickiej 5 w Gdańsku. tel. 602 26 90 01, e-mail: salon@nordpiano.pl


STUDIA ORKIESTROWE DLA SKRZYPKÓW (rok III lic. i I mgr)
14:00 – Studia Orkiestrowe rok III lic. – grupa A
14:45 – grupa B
15:30 – Studia Orkiestrowe rok I mgr – grupa A
16:15 – grupa B
Robert KwiatkowskiSzkolenie biblioteczne dla studentów I roku


Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2016-2017.html

Zgłoszenia do 23 września 2016.

Dziekan


PLANY ARTYSTYCZNE ORKIESTR I CHÓRU 2016/2017 (.pdf)


Przedmioty do wyboru organizowane na Wydziale Instrumentalnym w roku 2016/2017 (.pdf)


Studenci ubiegający się na podstawie par. 29 Regulaminu Studiów o Indywidualną Organizację Studiów proszeni są o pobranie specjalnego wzoru podania ze strony uczelni. Dopiero po uzgodnieniu z wszystkimi pedagogami sposobu i terminu zaliczeń, można składać prośbę o IOS do właściwego prodziekana.

…wzór podania (.pdf)…
…wzór podania (.doc)…


Informacja dla studentów roku dyplomowego (studia I i II st.) – obsługa audiowizualna koncertu dyplomowego


Warunki wystawiania delegacji studentom Wydziału II


UWAGA DYPLOMANCI!

INFORMACJA DLA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH
1. Na tydzień przed terminem recitalu licencjackiego należy złożyć indeks w dziekanacie. Student, którego indeks nie został sprawdzony co do stanu zaliczeń i punktów ECTS, nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego.
2. Nie ma możliwości warunkowego przystąpienia do egzaminów wstępnych na studia uzupełniające magisterskie bez ukończenia studiów licencjackich.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH MAGISTERSKICH
1. Termin składania prac pisemnych magisterskich upływa na tydzień przed planowanym terminem II recitalu, nie później jednak, niż do 31 maja. Jeden egzemplarz i płytę należy złożyć w Dziekanacie, drugi egzemplarz – dostarczyć promotorowi (jedna praca w sztywnej oprawie jednostronnie wydrukowana, druga praca zbindowana dwustronnie wydrukowana).
2. Na tydzień przed II recitalem dyplomowym należy złożyć indeks w dziekanacie. Student, którego indeks nie został sprawdzony co do stanu zaliczeń i punktów ECTS, nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego.


Informacja o ubezpieczeniu NNW