cos

GODZINY DZIEKAŃSKIE
w roku akademickim 2017/2018

Dziekan
prof. zw. dr hab. Elżbieta Rosińska
Godziny dyżurów (studia III stopnia):
wtorki – godz. 12:00-13:00
czwartki
godz. 12:00-13:00

pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20

Prodziekan
dr hab. Elżbieta Pasierowska-Kołodziej, prof. AM
Godziny dyżurów (studia II st. i PI):
poniedziałki – godz. 14:00-15:00
soboty zjazdowe – 16:30-17:30
pok. 209, budynek czerwony

tel. (+48 58) 300 92 20

Prodziekan
dr hab. Małgorzata Skotnicka, prof. AM
Godziny dyżurów (studia I st.):
środa – godz. 10:00-11:00
piątki – godz. 10:45-11:45
pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20

 


Dyżur na uczelni Kierownika Studium Wychowania Fizycznego prof. Krzysztofa Prusika w Akademii Muzycznej w Gdańsku (salka konferencyjna w Domu Studenckim SONATA) po wcześniejszym umówieniu.
Kontakt:
prusik@hot.pl
tel. (+48) 661 739 599OGŁOSZENIA

Tablica ogłoszeń Katedry Instrumentów Smyczkowych


Uwaga Studenci!

Eliminacje uczelniane do XII Konkursu Muzyki XX i XXI Wieku dla Młodych Wykonawców (PTMW) w Radziejowicach odbędą się we czwartek, 19.04.2018 o godz.10.00 w Sali Senatu.
Proszę składać karty zgłoszenia wg wzoru do dnia 17.04.2018 w dziekanacie.
Dziekan


Nowym pedagogiem przeprowadzającym zajęcia z Podstaw dydaktyki, Pedagogiki I i II etapu edukacyjnego i Pedagogiki III i IV etapu edukacyjnego będzie pani mgr Kamila Olga Stępień-Rejszel (w miejsce p. dr. Mariusza Brodnickiego).

Pierwsze zajęcia z p. mgr Stępień-Rejszel odbędą się w przyszłym tygodniu w czwartek (8 III 2018) – godzina i sala bez zmian, zgodnie z wcześniej ułożonym planem.

Dziekan


Literatura specjalistyczna – skrzypce I rok studiów II st. – studia stacjonarne
16 II, 23 II, 9 III, 23 III, 13 IV, 27 IV, 11 V, 25 V
godz. 16.30-18.00 sala 417


UWAGA STUDENCI I ROK  LICENCJACKI
Pierwsze zajęcia z przedmiotu „Konserwacja i strojenie fortepianów” odbędą się 27 lutego (wtorek) w salonie pianin i fortepianów Nord-Piano, na ul. Igielnickiej 5 w Gdańsku.
tel. 602 26 90 01, e-mail: salon@nordpiano.pl


Przedmioty do wyboru 2017/2018  studia I i II stopnia organizowane na Wydziale II – semestr letni
Przedmioty do wyboru – semestr letni 2017/2018


Studenci którzy brali udział w Benefisie Dojrzałości mogą zgłaszać się po odbiór autorskiego egzemplarza płyty CD w godzinach pracy dziekanatu, p. 210.
Płyty można odbierać do dnia 19.12.2017.

Dziekan


Studenci niezakwalifikowani na przedmioty – Podstawy dyrygowania (decydowała kolejność zgłoszeń) oraz Seminarium muzyki dawnej – przedmiot nie będzie uruchomiony proszeni są o zgłaszanie się na następujące przedmioty do wyboru:

Dziekan


UWAGA II ROK LIC.
INSTR. DĘTE, GITARY I KLAWESYNIŚCI

Studenci, którzy grają na instr. dętych proszeni są o zgłoszenie się na Kształcenie słuchu do dr hab. A. Kozłowskiej-Lewnej, prof. AM.
Studenci, którzy grają na gitarze i klawesynie zostali dołączeni do grupy I KS do as. mgr Agaty Krawczyk.


Dydaktyka przedmiotowa – fortepian
II rok studiów I st.: soboty zjazdowe, g. 12.30 – 14.00 sala 204
III rok studiów I st.: soboty zjazdowe, g. 14.05 – 15.35 sala 204
dr hab. Elżbieta Pasierowska-Kołodziej, prof. AM


Dydaktyka przedmiotowa – skrzypce
III rok studiów I st. PI:
soboty, g. 10.30 – 12.00 sala 417
II rok studiów I st. soboty zjazdowe, g. 12.05 – 13.35 sala 417
III rok studiów I st.
soboty zjazdowe, g. 13.40 – 15.10 sala 417
dr hab. Maria Suwara, prof. AM


Literatura specjalistyczna – skrzypce
I rok studiów II st. stacj.:
piątek 9.00 sala 417
II rok studiów II st.: soboty zjazdowe g. 10.30 – 12.00 sala 417
dr hab. Maria Suwara, prof. AM


Drodzy Studenci!

Proszę o wnikliwe przeanalizowanie załączonych list „Przedmiotów do wyboru” i nadsyłanie pisemnych zgłoszeń z własnoręcznym podpisem – pocztą tradycyjną lub elektroniczną – jako załącznik – do końca sesji poprawkowej, czyli do 18 września 2017. Po tym terminie nie będziemy akceptować żadnych nowych zgłoszeń. Nieuczęszczanie na przedmiot skutkować będzie odpłatnym powtarzaniem semestru, czego doświadczyło już kilkoro Waszych kolegów. Ewentualnych korekt można dokonać w pierwszym tygodniu zajęć dydaktycznych, czyli do dnia 9 października 2017. Sylabusy wszystkich przedmiotów znajdziecie w Katalogu ECTS na stronie uczelni. Aktualne plany studiów znajdują się w zakładce „Studenci”. Każdy student powinien w semestrze uzyskać 30 ECTS. Możliwe są drobne odchylenia wynikające z faktu, że dla pewnych specjalności instrumentalnych organizujemy niektóre przedmioty w cyklu  2- lub 3-letnim. Wówczas brak lub nadmiar punktów ECTS w danym semestrze jest usprawiedliwiony. Za zgodą dziekana w uzasadnionych ważnymi powodami sytuacjach można realizować wybrane przedmioty awansem lub przesuwać je na kolejny rok.

Dziekan


Przedmioty do wyboru 2017/18 – Wydział II (lista zaktualizowana 3.10.2017) Uwaga! Termin zapisów na Lirykę wokalną XX i XXI wieku oraz Praktykę wykonawczą muzyki współczesnej dla studentów II stopnia został przedłużony do 13 października.

Przedmioty do wyboru 2017/2018 – Wydział I

Przedmioty do wyboru 2017/2018 – Wydział IV


UWAGA STUDENCI

Od września 2016 roku sprawami studenckimi zajmować się będą:

  • prodziekan dr hab. Małgorzata Skotnicka, prof. AM
    studia I stopnia stacjonarne
  • prodziekan dr hab. Elżbieta Pasierowska-Kołodziej, prof. AM
    studia II stopnia oraz studia niestacjonarne I i II stopnia
  • dziekan prof. zw. dr hab. Elżbieta Rosińska
    studia III stopnia stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe, staże artystyczne

Proszę kierować podania do właściwego dziekan/prodziekana, umawiać się na rozmowy w czasie godzin dziekańskich właściwego dla danych studiów dziekana/prodziekana.

Dziekan


Studenci ubiegający się na podstawie par. 29 Regulaminu Studiów o Indywidualną Organizację Studiów proszeni są o pobranie specjalnego wzoru podania ze strony uczelni. Dopiero po uzgodnieniu z wszystkimi pedagogami sposobu i terminu zaliczeń, można składać prośbę o IOS do właściwego prodziekana.

…wzór podania (.pdf)…
…wzór podania (.doc)…


Informacja dla studentów roku dyplomowego (studia I i II st.) – obsługa audiowizualna koncertu dyplomowego


Warunki wystawiania delegacji studentom Wydziału II


UWAGA DYPLOMANCI!

INFORMACJA DLA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH
1. Na tydzień przed terminem recitalu licencjackiego należy złożyć indeks w dziekanacie. Student, którego indeks nie został sprawdzony co do stanu zaliczeń i punktów ECTS, nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego.
2. Nie ma możliwości warunkowego przystąpienia do egzaminów wstępnych na studia uzupełniające magisterskie bez ukończenia studiów licencjackich.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH MAGISTERSKICH
1. Termin składania prac pisemnych magisterskich upływa na tydzień przed planowanym terminem II recitalu, nie później jednak, niż do 31 maja. Jeden egzemplarz i płytę należy złożyć w Dziekanacie, drugi egzemplarz – dostarczyć promotorowi (jedna praca w sztywnej oprawie jednostronnie wydrukowana, druga praca zbindowana dwustronnie wydrukowana).
2. Na tydzień przed II recitalem dyplomowym należy złożyć indeks w dziekanacie. Student, którego indeks nie został sprawdzony co do stanu zaliczeń i punktów ECTS, nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego.


Informacja o ubezpieczeniu NNW