cos

OGŁOSZENIA BIEŻĄCE

Tablica ogłoszeń Katedry Instrumentów Smyczkowych


Drodzy Dyplomanci!

Praca dyplomowa musi przejść przez Jednolity System Antyplagiatowy.

Przed obroną, wydrukowany i podpisany przez promotora raport, należy dostarczyć do Dziekanatu wraz z 2 egzemplarzami pracy dyplomowej w twardej (jednostronnie wydrukowany) i miękkiej oprawie (druk dwustronny). Są to wymagane 2 prace, które trafiają do Biblioteki i Archiwum.

Dla promotora i recenzenta musicie przygotować kolejne wydruki, najlepiej dwustronne i w miękkiej oprawie – oszczędzajmy lasy!

Przypominam o obowiązku złożenia indeksu do dziekanatu na tydzień przed dyplomem.

Dziekan


UWAGA SMYCZKOWCY z I ROKU LICENCJATU!

Zajęcia z z przedmiotu „Budowa, konserwacja instrumentu” dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów z I roku studiów licencjackich odbywać się w pracowni lutniczej p. Jacka Sikorskiego przy ul.Podmłyńskiej w następujące środy w godz. 17.30-19.00:

20 i 27 lutego 2019
6 i 13 marca 2019
3 i 10 kwietnia 2019
22 i 29 maja 2019


Uwaga studenci II i III roku studiów I stopnia!
Zajęcia z przedmiotów „Podstawy dydaktyki” oraz „Pedagogika ogólna” odbywają się wg planu z mgr Pauliną Olczak.
Dziekan


ZAJĘCIA Z RELAKSACJI I PRACY Z CIAŁEM DLA MUZYKÓW odbywają się w:
piątki, godz. 16:15 rok I
piątki, godz. 17:15, pozostałe lata. Grupa została podzielona na dwa semestry,
informacja o przydziale w Dziekanacie Wydziału II.


Dydaktyka instrumentu głównego dla pianistów (II i III rok studiów licencjackich – grupa łączona). Zajęcia odbywać się będą w soboty zjazdowe w godz. 13.00-14.30 w sali 204 w czerwonym budynku.


UWAGA STUDENCI!!!
W planie zajęć zmianie uległy godziny Orkiestry Kameralnej PRO MUSICA NOVA i Propedeutyki muzyki współczesnej.


Zajęcia Emisja głosu rok III odbywają się w czwartki w Sali S2 (bud. żółty) o godz. 12.00-12.45.


Dydaktyka instrumentu głównego (SKRZYPCE) – STUDIA NIESTACJONARNE I ST., ROK III
godz. 13.00 – 14.30, sala 417
Literatura specjalistyczna (SKRZYPCE) – STUDIA NIESTACJONARNE II ST., ROK I
godz. 14.30 – 16.00, sala 417


Zajęcia dydaktyki zespołu kameralnego będą odbywać się w środy, w godz. 8:30-10:00 w sali S2. Pierwsze zajęcia (organizacyjne) odbędą się 3 października.


Uwaga studenci III roku, specjalność: fortepian, akordeon, gitara!
Przypominam, że przedmiot Chór/Chór kameralny jest w Waszym planie studiów przedmiotem obowiązkowym.

Dziekan


Uwaga studenci I roku studiów II st.

Od roku 2018/2019 obowiązkowym przedmiotem do wyboru będzie Seminarium języka obcego w wymiarze 60 godzin rocznie, po 2 ECTS-y w każdym semestrze.

Proszę uwzględnić ten nowy przedmiot wybierając dodatkowe przedmioty.

Dziekan


OGŁOSZENIA STAŁE

 

GODZINY DZIEKAŃSKIE w roku akademickim 2018/2019

Dziekan
prof. zw. dr hab. Elżbieta Rosińska
Godziny dyżurów:
wtorek – godz. 12:00-13:00
piątek – godz. 13:30-14:30
pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20

Prodziekan
dr hab. Elżbieta Pasierowska-Kołodziej, prof. AM
Godziny dyżurów:
poniedziałek – godz. 14:00-15:00
sobota zjazdowa – godz. 15:00-16:00
pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20

Prodziekan
dr hab. Małgorzata Skotnicka, prof. AM
Godziny dyżurów:
czwartek – godz. 9:00-10:00
piątek – godz. 9:30-10:30
pok. 209, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 20

 

Dziekanat
Godziny dyżurów:
poniedziałki, wtorki, środy i piątki – godz. 10:00-13:00
czwartki – dziekanat nieczynny
soboty zjazdowe – godz. 10:00-14:00

pok. 210, budynek czerwony
tel. (+48 58) 300 92 21
mgr Katarzyna Czausz
e-mail: k.czausz@amuz.gda.pl
mgr Krystyna Krawczuk
e-mail: k.krawczuk@amuz.gda.pl

 


Sprawami studenckimi zajmują się:

  • prodziekan dr hab. Małgorzata Skotnicka, prof. AM
    studia I stopnia stacjonarne
  • prodziekan dr hab. Elżbieta Pasierowska-Kołodziej, prof. AM
    studia II stopnia oraz studia niestacjonarne I i II stopnia
  • dziekan prof. zw. dr hab. Elżbieta Rosińska
    studia III stopnia stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe, staże artystyczne

Proszę kierować podania do właściwego dziekan/prodziekana, umawiać się na rozmowy w czasie godzin dziekańskich właściwego dla danych studiów dziekana/prodziekana.

Dziekan


Studenci ubiegający się na podstawie par. 29 Regulaminu Studiów o Indywidualną Organizację Studiów proszeni są o pobranie specjalnego wzoru podania ze strony uczelni. Dopiero po uzgodnieniu z wszystkimi pedagogami sposobu i terminu zaliczeń, można składać prośbę o IOS do właściwego prodziekana.

…wzór podania (.pdf)…
…wzór podania (.doc)…


Informacja dla studentów roku dyplomowego (studia I i II st.) – obsługa audiowizualna koncertu dyplomowego


Warunki wystawiania delegacji studentom Wydziału II


UWAGA DYPLOMANCI!

INFORMACJA DLA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH
1. Na tydzień przed terminem recitalu licencjackiego należy złożyć indeks w dziekanacie. Student, którego indeks nie został sprawdzony co do stanu zaliczeń i punktów ECTS, nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego.
2. Nie ma możliwości warunkowego przystąpienia do egzaminów wstępnych na studia uzupełniające magisterskie bez ukończenia studiów licencjackich.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH MAGISTERSKICH
1. Termin składania prac pisemnych magisterskich upływa na tydzień przed planowanym terminem II recitalu, nie później jednak, niż do 31 maja. Jeden egzemplarz i płytę należy złożyć w Dziekanacie, drugi egzemplarz – dostarczyć promotorowi (jedna praca w sztywnej oprawie jednostronnie wydrukowana, druga praca zbindowana dwustronnie wydrukowana).
2. Na tydzień przed II recitalem dyplomowym należy złożyć indeks w dziekanacie. Student, którego indeks nie został sprawdzony co do stanu zaliczeń i punktów ECTS, nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego.


Informacja o ubezpieczeniu NNW


Dyżur na uczelni Kierownika Studium Wychowania Fizycznego prof. Krzysztofa Prusika w Akademii Muzycznej w Gdańsku (salka konferencyjna w Domu Studenckim SONATA) po wcześniejszym umówieniu.

Kontakt:
prusik@hot.pl
tel. (+48) 661 739 599