cos

Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA

Stacjonarne Studia Licencjackie i Magisterskie

Informacje dotyczące  Wychowania fizycznego można uzyskać u prof. Krzysztofa Prusika po wcześniejszym umówieniu.
Kontakt:
prusik@hot.pl
tel. (+48) 661 739 599


Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA

Niestacjonarne Studia Licencjackie i Magisterskie


Dyscyplina: INSTRUMENTALISTYKA

studia doktoranckie


Studium pedagogiczne