cos

WZORY PODAŃ DLA WYDZIAŁU DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

 

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW
ZALICZENIE NA PODSTAWIE INDEKSU INNEGO KIERUNKU STUDIÓW
INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

URLOP DZIEKAŃSKI
ZATWIERDZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ

 

INNE DRUKI

KARTA PRAKTYK STUDENTA
OBIEGÓWKA
ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA
 
OŚWIADCZENIE DO UBEZPIECZENIA
(ubezpieczeniem może zostać objęty student, który ukończył 26. rok życia i nie posiada innego źródła ubezpieczenia)

 


INFORMACJE DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO (I i II stopnia)

 

 • Termin egzaminu dyplomowego wyznaczany jest po złożeniu w dziekanacie kompletu dokumentów:
  pracy dyplomowej (wszystkie specjalności)
  partytury i utworu dyplomowego (kompozycja)
  nagrania/symulacji utworu dyplomowego na płycie CD w formacie .wav, .mp3 lub .wma (kompozycja)
  podpisanej płyty CD z wersją elektroniczną pracy dyplomowej w formacie .pdf (w jednym pliku – wszystkie specjalności)
  indeksu, karty egzaminacyjnej, karty wykładów zmiennych (wszystkie specjalności)

 

 • Dyplomy ukończenia studiów wydawane są najwcześniej w terminie miesiąca od daty egzaminu dyplomowego
 • Aby odebrać dyplom należy dostarczyć do dziekanatu:

5 zdjęć dyplomowych (4,5 x 6,5 cm)
uzupełnioną kartę obiegową
dowód wpłaty za dyplom (60 zł płatne w kasie uczelni)

 


LISTA PRZEDMIOTÓW GŁÓWNYCH DO WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA