cos

GODZINY DZIEKAŃSKIE w roku akademickim 2018/2019

DZIEKAN – dr hab. Renata Skupin, prof. AM
WTOREK godz. 13:00-14:00, pok.209

PRODZIEKAN – st. wykł. mgr Beata Kotłowska
CZWARTEK godz. 14:00-15:00  pok. 209

GODZINY PRACY DZIEKANATU
mgr Karolina Łapińska

poniedziałek, wtorek, środa, piątek  10:00 – 13:00
czwartek – nieczynne
58 300 92 33 / k.lapinska@amuz.gda.pl


OGŁOSZENIA

 • Zajęcia z Prawa autorskiego będą się odbywały w następujących terminach:

         15.02 – 3 godziny

         15.03  – 3 godziny

         12.04 – 2 godziny

         17.05 – 2 godziny

        zaliczenie – 24.05

       wszystkie zajęcia zaczynają się o 19:00

 

 • Wykłady zmienne w semestrze letnim- rok akademicki 2018/2019

            Wykłady zmienne sem. letni 2018/2019

Uwaga studenci uczęszczający na zajęcia z wychowania fizycznego!

W dniach 3 i 10 kwietnia oraz 15 i 22 maja 2019 roku odbędą się wyjścia turystyczne.

I wyjście – 3 kwietnia (środa); –  zbiórka o godz. 19.00 Pętla przy plaży Stogi – trasa: Stogi – Górki Zachodnie – Stogi

II wyjście – 10 kwietnia – zbiórka o godz. 19.00 przy wejściu głównym do Opery Leśnej. Trasa: Opera Leśna – Łysa Góra – Szlak Borsuka

III wyjscie – 15 maja – zbiórka o godz. 19.00 przy Neptunie w Gdańsku – gra miejska

IV wyjscie – 22 maja – zbiórka o godz. 19.00 przy Katedrze Oliwskiej – tras: Pachołek – Kuźnia Wodna – skocznia narciarska – rybakówka – Wężowa Dolina – tor saneczkowy.

Tel. kontaktowy – 661739599

Krzysztof Prusik

 


PRZEDMIOTY ZAWIESZONE
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Na studiach licencjackich:

 1. Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych
 2. Metodyka prowadzenia zespołów chóralnych
 3. Metodyka nauczania muzyki i audycji muzycznych
 4. Metodyka zasad muzyki
 5. Metodyka rytmiki
 6. Improwizacja fortepianowa

Na studiach magisterskich:

 1. Propedeutyka kompozycji ( tylko dla kierunku dyrygentura)
 2. Seminarium muzyki polskiej XX i XXI wieku
 3. Dydaktyka prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych
 4. Instrumentoznawstwo praktyczne
 5. Metodyka form muzycznych
 6. Metodyka kształcenia słuchu
 7. Kultury muzyczne świata


WZORY PODAŃ DLA WYDZIAŁU DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

 

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW
PODANIE O ZALICZENIE PRZEDMIOTU NA PODSTAWIE INNEGO KIERUNKU STUDIÓW
INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

URLOP DZIEKAŃSKI
ZATWIERDZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ

 

INNE DRUKI

KARTA PRAKTYK STUDENTA
KARTA OBIEGOWA
ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA

OŚWIADCZENIE DO UBEZPIECZENIA
(ubezpieczeniem może zostać objęty student, który ukończył 26. rok życia i nie posiada innego źródła ubezpieczenia)

 


INFORMACJE DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO (I i II stopnia)

5 zdjęć dyplomowych (4,5 x 6,5 cm)
uzupełnioną kartę obiegową
dowód wpłaty za dyplom (60 zł płatne w kasie uczelni)


LISTA PRZEDMIOTÓW GŁÓWNYCH DO WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA