cos

GODZINY DZIEKAŃSKIE w roku akademickim 2018/2019

DZIEKAN – dr hab. Renata Skupin, prof. AM
WTOREK godz. 13:00-14:00, pok.209

PRODZIEKAN – st. wykł. mgr Beata Kotłowska
CZWARTEK godz. 14:00-15:00  pok. 209

GODZINY PRACY DZIEKANATU
mgr Karolina Łapińska

poniedziałek, wtorek, środa, piątek  10:00 – 13:00
czwartek – nieczynne
58 300 92 33 / k.lapinska@amuz.gda.pl


OGŁOSZENIA

 • Zajęcia z Prawa autorskiego będą się odbywały w następujących terminach:

         15.02 – 3 godziny

         15.03  – 3 godziny

         12.04 – 2 godziny

         17.05 – 2 godziny

        zaliczenie – 24.05

       wszystkie zajęcia zaczynają się o 19:00

 

We wtorek, 26 lutego w godz. 13.00 – 17.00 w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej odbędzie się wykład „Vademecum artysty – jak znaleźć sponsora”.
Wykład wygłosi
 Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca Maxymilian Bylicki.
Wszyscy uczestnicy otrzymają poradnik pod tytułem „Vademecum artysty – muzyka i taniec”, przeznaczony dla studentów lub absolwentów szkół artystycznych, którzy wkraczają w życie zawodowe.
Książka ta to zbiór najważniejszych porad w zakresie poruszania się na rynku pracy młodych artystów – muzyków i tancerzy. Podręcznik może być bardzo przydatny zarówno dla artystów dojrzałych lub kończących studia artystyczne lub też młodych ludzi, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z muzyką lub tańcem.

 

Zajęcia z prof. M. Wasilewskim zostają odwołane od 19/02/2019 do 21/02/2019.

 

Przypominam o konieczności złożenia indeksów do dziekanatu do dnia 25/02/2019 r.


PRZEDMIOTY ZAWIESZONE
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Na studiach licencjackich:

 1. Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych
 2. Metodyka prowadzenia zespołów chóralnych
 3. Metodyka nauczania muzyki i audycji muzycznych
 4. Metodyka zasad muzyki
 5. Metodyka rytmiki
 6. Improwizacja fortepianowa

Na studiach magisterskich:

 1. Propedeutyka kompozycji ( tylko dla kierunku dyrygentura)
 2. Seminarium muzyki polskiej XX i XXI wieku
 3. Dydaktyka prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych
 4. Instrumentoznawstwo praktyczne
 5. Metodyka form muzycznych
 6. Metodyka kształcenia słuchu
 7. Kultury muzyczne świata


WZORY PODAŃ DLA WYDZIAŁU DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

 

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW
ZALICZENIE NA PODSTAWIE INDEKSU INNEGO KIERUNKU STUDIÓW
INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW
URLOP DZIEKAŃSKI
ZATWIERDZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ

 

INNE DRUKI

KARTA PRAKTYK STUDENTA
KARTA OBIEGOWA
ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA

OŚWIADCZENIE DO UBEZPIECZENIA
(ubezpieczeniem może zostać objęty student, który ukończył 26. rok życia i nie posiada innego źródła ubezpieczenia)

 


INFORMACJE DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO (I i II stopnia)

5 zdjęć dyplomowych (4,5 x 6,5 cm)
uzupełnioną kartę obiegową
dowód wpłaty za dyplom (60 zł płatne w kasie uczelni)


LISTA PRZEDMIOTÓW GŁÓWNYCH DO WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA