cos

GODZINY DZIEKAŃSKIE w roku akademickim 2018/2019

DZIEKAN – dr hab. Renata Skupin, prof. AM
WTOREK godz. 13:00-14:00, pok.209

PRODZIEKAN – st. wykł. mgr Beata Kotłowska
CZWARTEK godz. 14:00-15:00  pok. 209

GODZINY PRACY DZIEKANATU
mgr Karolina Łapińska

poniedziałek, wtorek, środa, piątek  10:00 – 13:00
czwartek – nieczynne
58 300 92 33 / k.lapinska@amuz.gda.pl


OGŁOSZENIA

 • Zajęcia z Prawa autorskiego będą się odbywały w następujących terminach:

         15.02 – 3 godziny

         15.03  – 3 godziny

         12.04 – 2 godziny

         17.05 – 2 godziny

        zaliczenie – 24.05

       wszystkie zajęcia zaczynają się o 19:00

 

Uwaga studenci uczęszczający na zajęcia z wychowania fizycznego!

W dniach 5 i 12 grudnia 2018 roku odbędą się wyjścia turystyczne.

I wyjście – 5 grudnia; –  zbiórka o godz. 20.00 przy Kościele w Matemblewie

II wyjście – 12 grudnia – zbiórka o godz. 20.00 na końcu Bulwaru Nadmorskiego im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdyni (od strony Płyty Redłowskiej)

Tel. kontaktowy – 661739599

Krzysztof Prusik

 

 • W dniach 28/11/2018-11/12/2018 zajęcia z mgr M. Wasilewskim zostają odwołane.
 • W dniu 12/12/2018 zajęcia z mgr T. Dixa nie odbędą się.

PRZEDMIOTY ZAWIESZONE
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Na studiach licencjackich:

 1. Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych
 2. Metodyka prowadzenia zespołów chóralnych
 3. Metodyka nauczania muzyki i audycji muzycznych
 4. Metodyka zasad muzyki
 5. Metodyka rytmiki
 6. Improwizacja fortepianowa

Na studiach magisterskich:

 1. Propedeutyka kompozycji ( tylko dla kierunku dyrygentura)
 2. Seminarium muzyki polskiej XX i XXI wieku
 3. Dydaktyka prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych
 4. Instrumentoznawstwo praktyczne
 5. Metodyka form muzycznych
 6. Metodyka kształcenia słuchu
 7. Kultury muzyczne świata


WZORY PODAŃ DLA WYDZIAŁU DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

 

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW
ZALICZENIE NA PODSTAWIE INDEKSU INNEGO KIERUNKU STUDIÓW
INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

URLOP DZIEKAŃSKI
ZATWIERDZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ

 

INNE DRUKI

KARTA PRAKTYK STUDENTA
KARTA OBIEGOWA
ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA

OŚWIADCZENIE DO UBEZPIECZENIA
(ubezpieczeniem może zostać objęty student, który ukończył 26. rok życia i nie posiada innego źródła ubezpieczenia)

 


INFORMACJE DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO (I i II stopnia)

5 zdjęć dyplomowych (4,5 x 6,5 cm)
uzupełnioną kartę obiegową
dowód wpłaty za dyplom (60 zł płatne w kasie uczelni)


LISTA PRZEDMIOTÓW GŁÓWNYCH DO WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA