cos

PLAN ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ 2017/2018

 


GODZINY DZIEKAŃSKIE w roku akademickim 2017/2018

DZIEKAN – dr hab. Renata Skupin, prof. AM
ŚRODA godz. 11:30 – 12:30  pok. 209

PRODZIEKAN – st. wykł. mgr Beata Kotłowska
CZWARTEK godz. 13:15 – 14:15  pok. 209

GODZINY PRACY DZIEKANATU
mgr Paulina Sadło

poniedziałek, wtorek, środa, piątek   10:00 – 13:00
czwartek – nieczynne
58 300 92 33 / p.sadlo@amuz.gda


WZORY PODAŃ DLA WYDZIAŁU DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

 

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW
ZALICZENIE NA PODSTAWIE INDEKSU INNEGO KIERUNKU STUDIÓW
INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

URLOP DZIEKAŃSKI
ZATWIERDZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ

 

INNE DRUKI

KARTA PRAKTYK STUDENTA
OBIEGÓWKA
ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA
 
OŚWIADCZENIE DO UBEZPIECZENIA
(ubezpieczeniem może zostać objęty student, który ukończył 26. rok życia i nie posiada innego źródła ubezpieczenia)

 


INFORMACJE DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO (I i II stopnia)

5 zdjęć dyplomowych (4,5 x 6,5 cm)
uzupełnioną kartę obiegową
dowód wpłaty za dyplom (60 zł płatne w kasie uczelni)

 


LISTA PRZEDMIOTÓW GŁÓWNYCH DO WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA