cos

GODZINY DZIEKAŃSKIE w roku akademickim 2018/2019

DZIEKAN – dr hab. Renata Skupin, prof. AM
WTOREK godz. 13:00-14:00, pok.209

PRODZIEKAN – st. wykł. mgr Beata Kotłowska
CZWARTEK godz. 14:00-15:00  pok. 209

GODZINY PRACY DZIEKANATU
mgr Karolina Łapińska

poniedziałek, wtorek, środa, piątek  10:00 – 13:00
czwartek – nieczynne
58 300 92 33 / k.lapinska@amuz.gda.pl


W dniach 16 sierpnia 2019 r.(piątek) do 31 sierpnia 2019 r. (sobota) dziekanat Wydziału I będzie nieczynny z powodu urlopu pracownika. W pilnych sprawach w tym czasie, bardzo proszę o kontakt z dziekanatem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu.

 

EGZMIANY POPRAWKOWE:

Wtorek

10 września

Kształcenie słuchu 1 lic.

K

dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, prof. AM 10:00 208

(b.ż)

Piątek

13 września

Harmonia 1 lic.

K

dr hab. Elżbieta Frołowicz, prof. AM 9:00 218

(b.ż.)

Techniki multimedialne 2 lic.

D,K

Mgr Piotr Jędrzejczyk ustalane indywidualnie z Pedagogiem  

PRZEDMIOTY ZAWIESZONE
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Na studiach licencjackich:

 1. Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych
 2. Metodyka prowadzenia zespołów chóralnych
 3. Metodyka nauczania muzyki i audycji muzycznych
 4. Metodyka zasad muzyki
 5. Metodyka rytmiki
 6. Improwizacja fortepianowa

Na studiach magisterskich:

 1. Propedeutyka kompozycji ( tylko dla kierunku dyrygentura)
 2. Seminarium muzyki polskiej XX i XXI wieku
 3. Dydaktyka prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych
 4. Instrumentoznawstwo praktyczne
 5. Metodyka form muzycznych
 6. Metodyka kształcenia słuchu
 7. Kultury muzyczne świata


WZORY PODAŃ DLA WYDZIAŁU DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

 

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW
PODANIE O ZALICZENIE PRZEDMIOTU NA PODSTAWIE INNEGO KIERUNKU STUDIÓW
INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

URLOP DZIEKAŃSKI
ZATWIERDZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ

 

INNE DRUKI

KARTA PRAKTYK STUDENTA
KARTA OBIEGOWA
ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA

OŚWIADCZENIE DO UBEZPIECZENIA
(ubezpieczeniem może zostać objęty student, który ukończył 26. rok życia i nie posiada innego źródła ubezpieczenia)

 


INFORMACJE DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO (I i II stopnia)

5 zdjęć dyplomowych (4,5 x 6,5 cm)
uzupełnioną kartę obiegową


LISTA PRZEDMIOTÓW GŁÓWNYCH DO WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA