cos

Studia STACJONARNE (3-letnie licencjackie)

PLANY ZBIORCZE

Kierunek: DYRYGENTURA

 

Kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI


PLANY SZCZEGÓŁOWE

 

 

 

 

 

 

 

Dyżur prof. Krzysztofa Prusika w Akademii Muzycznej w Gdańsku po wcześniejszym umówieniu.
Kontakt:
prusik@hot.pl
tel. (+48) 661 739 599


Studia STACJONARNE (2-letnie magisterskie)

PLANY ZBIORCZE

Kierunek: DYRYGENTURA

Kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI


TERMINY ZAJĘĆ Z PRAWA AUTORSKIEGO

16.02 , 23.03 , 13.04 , 11.05 , 25.05.2018 r.
godz. 19:00 Aula (bud. cz.)
zajęcia prowadzi mec. Agata Sienkiewicz


 TERMINY WYKŁADÓW ZMIENNYCH 
semestr letni 2017/2018

16 II 2018 (piątek) godz. 17:00 s. 213 – Kulisy Warsztatu Dyrygenckiego … –
prof. dr Zygmunt Rychert Dyrygenckie forum dyskusyjne. Dyrygowanie bez tajemnic – pytanie – odpowiedzi

26 II 2018 (poniedziałek) godz. 12:00 s. 213 – Obserwatorium Muzyczne –
dr hab. Violetta Kostka, prof. AM  Muzyka Pawła Szymańskiego w świetle poetyki intertekstualnej postmodernizmu

23 III 2018 (piątek) godz. 17:00 s. 213 – Kulisy Warsztatu Dyrygenckiego … –
prof. dr hab. Elżbieta Wiesztordt-Sulecińska Nowe spojrzenie na czytanie partytur dzieł symfonicznych i operowych

26 III 2018 (poniedziałek) godz. 12:00 s. 213 – Obserwatorium Muzyczne – 
spotkanie z kompozytorem dr hab. Mariuszem Dubajem, prof. UMCS, moderator spotkanie dr Ewa M. Zarzycka
Między <minimal music> a ewolucyjnością 

27 III 2018 (piątek) godz. 17:00 s. 213 – Kulisy Warsztatu Dyrygenckiego … – 
prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta Praca dyrygenta nad partyturą – analityczny etap przygotowawczy

11 – 12 V 2018 (piątek, sobota) godz. 9:00 – 18:00 s. 213 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa  Stanisław Moniuszko. Człowiek i dzieło w kulturze

14 V 2018 (poniedziałek) godz. 12:00 s. 213 – Obserwatorium Muzyczne – 
dr Sławomir Dobrzański (USA) Maria Szymanowska jako najwybitniejsza przedstawicielka wczesnego romantyzmu w Polsce

19 V 2018 (sobota) godz. 14:00 s. 213 – Kulisy Warsztatu Dyrygenckiego … –
dr hab. Marcin Nałęcz-Niesiołowski, prof. AM Symfonia wokalna w twórczości Gustawa Mahlera – dyrygenckie problemy wykonawcze

 

TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANIE. OBOWIĄZKOWA JEST OBECNOŚĆ NA CO NAJMNIEJ 5 WYKŁADACH W SEMESTRZE. 
Od roku 2017/18 nie drukujemy kart wykładów zmiennych. Na każdym wykładzie sporządzane będą listy obecności.