cos

PRZEDMIOTY ZAWIESZONE
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

Na studiach licencjackich:

 1. Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych
 2. Metodyka prowadzenia zespołów chóralnych
 3. Metodyka nauczania muzyki i audycji muzycznych
 4. Metodyka zasad muzyki
 5. Metodyka rytmiki
 6. Improwizacja fortepianowa

 

Na studiach magisterskich:

 1. Propedeutyka kompozycji
 2. Seminarium muzyki polskiej XX i XXI wieku
 3. Dydaktyka prowadzenia zespołów wokalno-instrumentalnych
 4. Instrumentoznawstwo praktyczne
 5. Metodyka form muzycznych
 6. Metodyka kształcenia słuchu
 7. Kultury muzyczne świata

 


Kierunek: DYRYGENTURA

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia


Kierunek: KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia