cos

OGŁOSZENIE

Decyzje dotyczące stypendium rektora dla najlepszych studentów można odbierać w terminach:
– od 28 listopada 2017 (wtorek) – Wydział 1, 3 i 4     
– od 29 listopada 2017 (środa) – Wydział 2
w dziekanacie Wydziału I (pok. 210 w bud. żółtym) 
w godz. 10:00-13:00 (z wyjątkiem czwartku)