cos

OGŁOSZENIE

Przypomina się, że wniosek o:

  • stypendium socjalne można składać do dnia 10/10/2018,
  • stypendium rektora można składać do dnia 15/10/2018

w dziekanacie Wydziału I (pok. 210, budynek żółty) od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem czwartku) w godz. 10:00-13:00.

 

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom (obowiązuje od 20 kwietnia 2015 r.)

DOKUMENTY DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

Załączniki do pobrania:


Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich

Załączniki do pobrania: