cos

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom (obowiązuje od 20 kwietnia 2015 r.)

DOKUMENTY DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

Załączniki do pobrania:


Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich

Załączniki do pobrania: