cos

PROGRAM UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS+
UCZELNIE PARTNERSKIE AKADEMII MUZYCZNEJ W GDAŃSKU

AUSTRIA:

BELGIA:

BUŁGARIA:

CHORWACJA:

CZECHY:

DANIA:

ESTONIA:

FINLANDIA:

FRANCJA:

GRECJA:

HISZPANIA: 

HOLANDIA:

IRLANDIA:

LITWA:

ŁOTWA:

NIEMCY:

RUMUNIA:

SŁOWACJA:

SŁOWENIA:

 
SZWECJA:

TURCJA:

 WIELKA BRYTANIA:

WŁOCHY:

 

Istnieje także możliwość wyjazdu na studia do uczelni w Szwajcarii w ramach Swiss-European Mobility Programme. O szczegóły zapytaj w Biurze Współpracy Międzynarodowej.