cos

NOWY PROGRAM, NOWE MOŻLIWOŚCI!

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Program Unii Europejskiej ERASMUS+

Informujemy, że od roku akademickiego 2014/2015 program LLP ERASMUS przekształca się w ERASMUS+. Oznacza to przede wszystkim nowe możliwości mobilności studentów oraz pracowników uczelni w ramach programu.

 Cele programu ERASMUS+:

  • równy dostęp i włączenie społeczne;
  • rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników projektów;
  • otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych, dokumentów i mediów opracowanych w ramach programu;
  • wymiar międzynarodowy;
  • wielojęzyczność;
  • uznawanie umiejętności i kwalifikacji.

Korzyści wynikające z programu ERASMUS+:

  • w nowym programie istnieje możliwość skorzystania z finansowania ERASMUS+ na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz. Studenci będą mogli wyjechać do uczelni partnerskich na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (np. na 8 i 4 miesiące lub trzy razy po 4 miesiące);
  • minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące;
  • w programie ERASMUS+ na zagraniczną praktykę lub staż mogą wyjeżdżać również absolwenci wyższych uczelni (licencjaci, magistrowie i doktorzy) – w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku nauki.

 

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Współpracy Międzynarodowej:

Katarzyna Górzyńska
pokój 101 (budynek czerwony)

mail: k.gorzynska@amuz.gda.pl
tel. (+48 58) 3009-257

Konsultacje w sprawie wymian zagranicznych:
poniedziałek, wtorek, czwartek 10:00-14:00

znajdz_nas_na_facebooku

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną nowego programu europejskiego na lata 2014-2020 ERASMUS+
www.erasmusplus.org.pl/