cos

Informujemy, że brakujące dokumenty do wniosku o miejsce w Domu Studenckim należy dostarczyć do dnia 20.06.2019 r.
Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje wykreśleniem z listy osób ubiegających się o miejsce w Akademiku.
Jednocześnie informujemy, że dochód na członka rodziny uprawniający do ubiegania się o miejsce w Domu Studenta w roku 2019/2020 wynosi 3100 zł.
Dokumenty należy złożyć w pok. 210 w budynku żółtym.


Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim

Do wniosku o DS należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Zaświadczenie z ZUS o wysokości naliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne za poprzedni rok – od wszystkich pracujących członków rodziny wskazanych we wniosku
2. W przypadku posiadania rodzeństwa, które się uczy – zaświadczenie ze szkoły/studiów o pobieraniu nauki
3. W przypadku zasądzenia alimentów – kserokopię wyroku zasądzającego alimenty
4. Zaświadczenie o dochodach za ubiegły rok od wszystkich pracujących członków rodziny
5. W przypadku prowadzenia przez rodzica działalności gospodarczej – oświadczenie rodzica
6. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – dokument potwierdzający dochód z gospodarstwa