cos

Uwaga studenci!
31 sierpnia 2017 r. upływa termin składania dokumentów o przydział miejsc w Domach Studenckich.
Dokumenty można przesłać pocztą elektroniczną na adres p.sadlo@amuz.gda.pl lub wersję papierową przesłać na adres Akademii Muzycznej w Gdańsku z dopiskiem: p. Paulina Sadło – Dziekanat Wydziału I.


Lista osób, które otrzymały miejsce w domach studenckich w roku akademickim 2017/2018 (stan na 17.07.2017)