cos

Uwaga studenci!
20 czerwca 2019 r. upływa termin składania dokumentów o przydział miejsc w Domach Studenckich.
Dokumenty można przesłać pocztą elektroniczną na adres k.lapinska@amuz.gda.pl lub wersję papierową przesłać na adres Akademii Muzycznej w Gdańsku z dopiskiem: p. Karolina Łapińska – Dziekanat Wydziału I.