cos

Listy osób, które otrzymały miejsca w domach studenckich są do wglądu w recepcjach akademików (nr telefonu (58)3009260 oraz (58)3017923).
Osoby, które rezygnują z miejsca w DS proszę o przesłanie informacji na adres e-mail j.sikorska@amuz.gda.pl do dnia 23.09.2018 roku.


Uwaga studenci!
4 czerwca 2018 r. upływa termin składania dokumentów o przydział miejsc w Domach Studenckich.
Dokumenty można przesłać pocztą elektroniczną na adres p.sadlo@amuz.gda.pl lub wersję papierową przesłać na adres Akademii Muzycznej w Gdańsku z dopiskiem: p. Paulina Sadło – Dziekanat Wydziału I.