cos

Uwaga studenci!
31 sierpnia 2017 r. upływa termin składania dokumentów o przydział miejsc w Domach Studenckich.
Dokumenty można przesłać pocztą elektroniczną na adres p.sadlo@amuz.gda.pl lub wersję papierową przesłać na adres Akademii Muzycznej w Gdańsku z dopiskiem: p. Paulina Sadło – Dziekanat Wydziału I.


Lista osób, które otrzymały miejsce w domach studenckich w roku akademickim 2017/2018 (stan na 17.07.2017)


Lista osób, które otrzymały miejsce w domach studenckich w roku akademickim 2017/2018 – lista uzupełniająca (stan na 15.09.2017)

Osoby, które rezygnują z miejsca w domu studenckim, zobowiązane są do przesłania na adres mailowy Kierownika DS j.sikorska@amuz.gda.pl do 25 września 2017. Brak informacji skutkować będzie obciążeniem – fakturą za pierwszy miesiąc.

Zastrzegamy sobie zmianę w zakwaterowaniu (przydział miejsc w pokojach) i prosimy przed przyjazdem o sprawdzenie w recepcjach przydział miejsca w domu studenckim.
Zakwaterowanie jest możliwe od 30 września 2017 (doba 30.01/1.10 jest bezpłatna).