cos

BIURO DS. NAUKI I ROZWOJU KADR

ZAKRES DZIAŁANIA

Jednostka organizacyjna podległa bezpośrednio Prorektorowi ds. organizacyjnych i nauczania – prof. zw. dr hab. Markowi Rocławskiemu

 • wykonuje i koordynuje prace związane z działalnością naukową jednostek statutowych Akademii Muzycznej w Gdańsku
 • przygotowuje wnioski o finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych Uczelni kierowane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • koordynuje nabór indywidualnych wniosków o finansowanie badań naukowych związanych z przewodem doktorskim, habilitacyjnym lub nadaniem tytułu profesora, prowadzonych w ramach działalności statutowej
 • uczestniczy w trybie podziału przyznanej dotacji na finansowanie badań naukowych oraz zadań służących rozwojowi kadry naukowej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • prowadzi bieżącą ewidencję wydanych środków z działalności statutowej, kontrolę realizacji zadań badawczych oraz wykonuje raporty końcowe z przyznanej dotacji
 • pomaga w przygotowaniu dokumentacji i prowadzi obsługę administracyjną projektów badawczych kierowanych do Narodowego Centrum Nauki (NCN)
 • przygotowuje ankietę jednostki (parametryzacja)
 • prowadzi centralny rejestr nadanych stopni doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu profesora
 • administruje elektroniczną bazę danych sprawozdawczości pracowników AM w Gdańsku – iRONDO i AKADEMUS
 • przygotowuje raporty indywidualne i zbiorcze na potrzeby jednostek naukowych Uczelni (raport akredytacyjny, okresowa ocena kadry, sprawozdawczość Uczelni)
 • współpracuje z jednostkami naukowymi Uczelni w zakresie organizacji konferencji i sesji naukowych

Biuro ds. Nauki i Rozwoju Kadr

dr Monika Karwaszewska
Kierownik
e-mail: m.karwaszewska@amuz.gda.pl

Budynek A (czerwony) – p. 109
Tel. (+48 58) 3009 258
e-mail: biuronauki@amuz.gda.pl

Godziny urzędowania:
Pn-pt godz. 10.00-15.00