cos

XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Musica Sacra nt. „Muzyka sakralna w drodze ku Niepodległej”

15 maja 2018 00:00

Loading Map....

Data:
15/05/2018 - 16/05/2018
Wydarzenie całodniowe


Miejsce:
Audytorium 314 im. Romana Heisinga w budynku żółtym Akademii Muzycznej w Gdańsku


Opis wydarzenia:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
Katedra Muzyki Kościelnej

 

KOMUNIKAT

Katedra Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Gdańsku
organizuje w dniach 15-16 maja 2018 r.

XV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Musica Sacra
nt.
„Muzyka sakralna w drodze ku Niepodległej”.

 

Stulecie odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości jest nie tylko okazją do świętowania, ale także do pogłębionej refleksji nad różnymi wymiarami patriotyzmu. Jak podkreślał św. Jan Paweł II, „patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste. (…) Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu” (Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 71-72). Wśród tych „owoców geniuszu” szczególne miejsce zajmują arcydzieła muzyczne, które są dziedzictwem wartości duchowych, składających się na kulturę naszego narodu. Twórczość Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Feliksa Nowowiejskiego i wielu innych kompozytorów jest świadectwem, że nawet wówczas, gdy Polaków pozbawiono terytorium, a naród został podzielony, kultura przetrwała i pozwoliła przetrwać polskiej tożsamości. „Pieśń ujdzie cało…”, pisał Adam Mickiewicz. Nasz wieszcz był przekonany, że muzyka, jako szczególny nośnik wartości duchowych i patriotycznych, przygotuje Polaków do wielkiego wysiłku, który pozwoli narodowi „wybić się na niepodległość”.

Tym zagadnieniom poświęcona będzie XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Musica sacra”. Zapraszamy do przedstawienia swoich refleksji oraz doświadczeń dotyczących roli muzyki sakralnej w kształtowaniu etosu patriotycznego. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję wysłuchać referatów wybitnych specjalistów, uczestniczyć w dyskusji, a także zgłosić swój artykuł, który zostanie opublikowany w przygotowywanej do druku monografii naukowej (termin nadsyłania materiałów do 30 czerwca 2018 r.). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów referatów oraz tekstów do publikacji.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy kierować do dnia 17 kwietnia 2018 r. na adres mailowy: muzykakoscielna@amuz.gda.pl. Zgłoszenie udziału zostanie przyjęte przez organizatorów po otrzymaniu wypełnionego formularza i dokonaniu wpłaty na konto uczelni:

BZWBK 1 O. w Gdańsku, nr 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764

z dopiskiem „Konferencja Musica Sacra”.

Opłata konferencyjna wynosi: 50 PLN – studenci i uczniowie, 200 PLN – osoby pracujące. Z opłaty zwolnieni są pracownicy i studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz zaproszeni goście. Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania. Informujemy, że na terenie uczelni znajduje się hotel „Dom Muzyka”. Zainteresowanych prosimy o dokonanie rezerwacji bezpośrednio w recepcji hotelu (tel. 58 326 06 00). Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

 

Ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. AM
Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej

 

Do pobrania:
Komunikat

Zgłoszenie udziału