cos

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Musica sacra”: „Tożsamość muzyki sakralnej w dialogu z kulturą współczesną”

16 maja 2017 00:00

Loading Map....

Data:
16/05/2017 - 17/05/2017
Wydarzenie całodniowe


Miejsce:
Sala Kameralna (Aula) w budynku czerwonym Akademii Muzycznej w Gdańsku


Opis wydarzenia:

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Musica sacra


KOMUNIKAT
Katedra Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Gdańsku                        
organizuje w dniach 16-17 maja 2017 r.
XIV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Musica Sacra „Tożsamość muzyki sakralnej w dialogu z kulturą współczesną”.

Pięćdziesiąt lat temu ogłoszona została posoborowa instrukcja Musicam sacram. Jest to okazja do podjęcia pogłębionej refleksji nad tożsamością muzyki sakralnej w dialogu ze współczesną kulturą. Muzyka kościelna będąca wyrazem wiary stanowi nieodzowny element kultury. Świadczy o tym wypracowany na przestrzeni wieków ogromny skarbiec arcydzieł muzyki sakralnej. Ta wielowiekowa tradycja nie jest jednak zamknięta w sobie lecz otwarta na kontynuację w nowych twórczych wyzwaniach. Otwarcie nie oznacza jednak rezygnacji z tożsamości. Dlatego tak ważny jest dwustronny dialog pomiędzy Kościołem a kulturą. Tym zagadnieniom poświęcona będzie XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Musica sacra”. Zapraszamy do przedstawienia swoich refleksji oraz doświadczeń dotyczących zarówno tożsamości i wielowiekowej tradycji muzyki sakralnej, jak również jej inspirującej obecności w kulturze współczesnej.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję wysłuchać referatów wybitnych specjalistów, uczestniczyć w dyskusji, a także zgłosić swój artykuł, który zostanie opublikowany w przygotowywanej do druku monografii naukowej (termin nadsyłania materiałów do 15 czerwca 2017 r.). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów referatów oraz tekstów do publikacji.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy kierować do dnia 12 kwietnia 2017 r. na adres mailowy: muzykakoscielna@amuz.gda.pl lub za pośrednictwem poczty na adres uczelni:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Katedra Muzyki Kościelnej
ul.
Łąkowa 1-2
80-743 Gdańsk

Zgłoszenie udziału zostanie przyjęte przez organizatorów po otrzymaniu wypełnionego formularza i dokonaniu wpłaty na konto:
BZWBK 1 O. w Gdańsku, nr 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764 z dopiskiem „Konferencja Musica Sacra”.

Opłata konferencyjna wynosi: 50 PLN – studenci i uczniowie, 200 PLN – osoby pracujące. Opłata obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, koszt druku publikacji pokonferencyjnej z artykułem autora (po uzyskaniu pozytywnej recenzji tekstu).  Z opłaty zwolnieni są pracownicy i studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz zaproszeni goście.

Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania. Informujemy, że na terenie uczelni znajduje się hotel „Dom Muzyka”. Zainteresowanych prosimy o dokonanie rezerwacji bezpośrednio w recepcji hotelu (tel. 58 326 06 00).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. AM
Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej

Materiały do pobrania:

Komunikat MS 2017

Zgłoszenie udziału MS 2017