cos

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Musica sacra”: „Tożsamość muzyki sakralnej w dialogu z kulturą współczesną”

16 maja 2017 00:00

Loading Map....

Data:
16/05/2017 - 17/05/2017
Wydarzenie całodniowe


Miejsce:
Sala Kameralna (Aula) w budynku czerwonym Akademii Muzycznej w Gdańsku


Opis wydarzenia:

XIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu MUSICA SACRA
nt. „Tożsamość muzyki sakralnej w dialogu z kulturą współczesną”

16-17 maja 2017 r., Akademia Muzyczna w Gdańsku
Sala Kameralna (Aula) – budynek czerwony
, ul. Łąkowa 1-2

PROGRAM

Wtorek, 16 maja

10.00 ‒ otwarcie konferencji

Sesja przedpołudniowa
10.15 ‒ Dr Danuta Stankiewicz (AM w Gdańsku), Kult zaczynem kultury – kultura ubogaceniem kultu.
10.45 – Dr Łukasz Bilski (Uniwersytet Szczeciński), Muzyka liturgiczna w świetle hermeneutyki ciągłości Josepha Ratzingera – Benedykta XVI.
11.15 – Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL (KUL – Lublin) – Granice inkulturacji w muzyce sakralnej.

11.45 ‒ przerwa

12.00 – Prof. zw. dr hab. Bogusław Grabowski (AM w Gdańsku) – Kryteria jakościowe doboru pieśni do liturgii.
12.30 – Mgr Marek Rogalski (AM w Gdańsku) – Chorał gregoriański centralną formą katolickiej kultury muzycznej.

13.00 – 14.00 – przerwa obiadowa

Sesja popołudniowa

14.00 ‒ Dr Monika Kaźmierczak (AM w Gdańsku) – Między sacrum a profanum – carillon kościoła św. Katarzyny jako główny element multimedialnej ekspozycji „Wodowanie sztuki”
z udziałem Fontanny Heweliusza
.
14.30 – Dr hab. Anna Moniuszko (UMFC w Warszawie, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku) – Retoryka muzyczna jako źródło inspiracji i wstęp do interpretacji dzieł oratoryjnych epoki baroku.
15.00 – Dr hab. Maciej Babnis (Akademia Pomorska w Słupsku) – Śpiew zbiorowy (pieśń kościelna) we współczesnym Kościele Anglikańskim.

15.30 – przerwa

15.45 – Dr Andrzej Gładysz (KUL – Lublin) – Pruski organmistrz w Galicji czyli nowe fakty na temat budowy organów Augustyna Mielcke w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Tuchowie w 1877 r.
16.15 ‒ Mgr Paweł Pasternak (UMFC w Warszawie), Gdyński olbrzym – organy Zygmunta Kamińskiego w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.
16.45– 17.15 – dyskusja

18.00 – Msza Święta – Bazylika Mariacka (Kaplica Królewska)
19.00 – Koncert – Bazylika Mariacka (Kaplica Królewska)
21.48 ‒ Skwer Heweliusza – pokaz specjalny Fontanny Heweliusza

Środa, 17 maja

09.30 – Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJP (UPJP w Krakowie) – Instrukcja „Musicam Sacram” z chóralnej perspektywy w Kościele Powszechnym. Percepcja i rezonans. Perspektywa i szansa dla chóralistyki na przyszłość.
10.00 ‒ Prof. dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska (AM w Gdańsku) – Tożsamość muzyki sakralnej w formie „Stabat Mater” od Pergolesiego do Pendereckiego – wybrane aspekty wykonawcze
10.30 ‒ Dr Anna Sawicka (Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu) ‒ Instrumentalne „ikony pisane dźwiękiem” – dialog kompozytorów z muzyką sakralną na przełomie XX i XXI wieku (Sofia Gubaidulina, John Tavener, Wojciech Kilar, Marian Gordiejuk, Kazimierz Wiłkomirski).

11.00 ‒ przerwa

11.15 – Dr hab. Michał Sławecki (UMFC w Warszawie) ‒ „Msza legnicka” Stanisława Moryto – dialog tradycji z nowoczesnością.
11.45 – Dr Monika Karwaszewska (AM w Gdańsku) ‒ Msze polskie Jana A. Maklakiewicza i Tadeusza Maklakiewiczaecha rodzimej tradycji i kultury.
12.15 – Dr Joanna Schiller-Rydzewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) ‒ Pieśni na sopran Augustyna Blocha – muzyka współczesna w dialogu z tradycją chrześcijańską.
12.45 – Mgr Piotr Ziółkowski (Instytut Sztuki PAN w Warszawie) – Zapomniany śpiew rycerzy zakonników? Współczesna recepcja krzyżackiej tradycji liturgiczno-muzycznej.
13.15 – dyskusja
14.00 ‒ zakończenie konferencji

 


Program konferencji (.docx)

Program konferencji (.pdf)

 

 

Organizacja:
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
Katedra Muzyki Kościelnej
Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Muzyki KościelnejKOMUNIKAT
Katedra Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Gdańsku                        
organizuje w dniach 16-17 maja 2017 r.
XIV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Musica Sacra „Tożsamość muzyki sakralnej w dialogu z kulturą współczesną”.

Pięćdziesiąt lat temu ogłoszona została posoborowa instrukcja Musicam sacram. Jest to okazja do podjęcia pogłębionej refleksji nad tożsamością muzyki sakralnej w dialogu ze współczesną kulturą. Muzyka kościelna będąca wyrazem wiary stanowi nieodzowny element kultury. Świadczy o tym wypracowany na przestrzeni wieków ogromny skarbiec arcydzieł muzyki sakralnej. Ta wielowiekowa tradycja nie jest jednak zamknięta w sobie lecz otwarta na kontynuację w nowych twórczych wyzwaniach. Otwarcie nie oznacza jednak rezygnacji z tożsamości. Dlatego tak ważny jest dwustronny dialog pomiędzy Kościołem a kulturą. Tym zagadnieniom poświęcona będzie XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Musica sacra”. Zapraszamy do przedstawienia swoich refleksji oraz doświadczeń dotyczących zarówno tożsamości i wielowiekowej tradycji muzyki sakralnej, jak również jej inspirującej obecności w kulturze współczesnej.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję wysłuchać referatów wybitnych specjalistów, uczestniczyć w dyskusji, a także zgłosić swój artykuł, który zostanie opublikowany w przygotowywanej do druku monografii naukowej (termin nadsyłania materiałów do 15 czerwca 2017 r.). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów referatów oraz tekstów do publikacji.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy kierować do dnia 12 kwietnia 2017 r. na adres mailowy: muzykakoscielna@amuz.gda.pl lub za pośrednictwem poczty na adres uczelni:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Katedra Muzyki Kościelnej
ul.
Łąkowa 1-2
80-743 Gdańsk

Zgłoszenie udziału zostanie przyjęte przez organizatorów po otrzymaniu wypełnionego formularza i dokonaniu wpłaty na konto:
BZWBK 1 O. w Gdańsku, nr 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764 z dopiskiem „Konferencja Musica Sacra”.

Opłata konferencyjna wynosi: 50 PLN – studenci i uczniowie, 200 PLN – osoby pracujące. Opłata obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, koszt druku publikacji pokonferencyjnej z artykułem autora (po uzyskaniu pozytywnej recenzji tekstu).  Z opłaty zwolnieni są pracownicy i studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz zaproszeni goście.

Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania. Informujemy, że na terenie uczelni znajduje się hotel „Dom Muzyka”. Zainteresowanych prosimy o dokonanie rezerwacji bezpośrednio w recepcji hotelu (tel. 58 326 06 00).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. AM
Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej

Materiały do pobrania:

Komunikat MS 2017

Zgłoszenie udziału MS 2017