cos

Spotkanie z mistrzem – wieczór pierwszy: prof. Elżbieta Stefańska

20 października 2017 18:00

Loading Map....

Data:
20/10/2017
18:00 - 19:00


Miejsce:
Sala Senatu w budynku czerwonym Akademii Muzycznej w Gdańsku


Opis wydarzenia:

Spotkanie z mistrzem – wieczór pierwszy: prof. Elżbieta Stefańska

Organizacja:
Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu i Gitary

WSTĘP WOLNY

Elżbieta Stefańska
Klawesynistka i pedagog; urodzona 7 września 1943 w Krakowie. Pochodzi z rodziny o tradycjach muzycznych – jest córką pianistów Haliny Czerny-Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego. Początkowo gry na fortepianie uczył ją ojciec. Studia w zakresie gry na klawesynie ukończyła w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie u niemieckiego klawesynisty i muzykologa, Hansa Pischnera. Po uzyskaniu dyplomu swoje umiejętności doskonaliła na międzynarodowych kursach w Sienie i Weimarze m.in. pod kierunkiem Zuzanny Ruzickvej i Ruggiero Gerlina.

W 1964 roku otrzymała dwie pierwsze nagrody na Konkursie Muzyki Dawnej w Łodzi za wykonanie utworów kompozytorów epoki baroku – na fortepianie i klawesynie. Rok później została laureatką głównej nagrody Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Genewie, otrzymując równocześnie nagrodę specjalną im. Henri Gheza dla najlepszego klawesynisty konkursu. W następnych latach, za wybitne osiągnięcia artystyczne Trio Barokowego, którego była członkiem wraz z flecistką Barbarą Świątek i wiolonczelistą Jerzym Klockiem, została uhonorowana Nagrodą Miasta Krakowa – „Laur Melomanów Krakowskich” otrzymała „w dowód uznania i wdzięczności za popularyzowanie pięknej muzyki”.

Poza licznymi występami w kraju artystka często koncertuje za granicą, m.in. w Austrii, Czechach, Bułgarii, Słowacji, Rumunii, Węgrzech, Rosji, na Łotwie, Litwie, Ukrainie, we Francji, Szwajcarii, Holandii, Niemczech, Anglii, Szwecji, Włoszech, Hiszpanii oraz w Stanach Zjednoczonych, Iranie, Japonii, Korei Południowej i na Tajwanie. Jako solistka i kameralistka uczestniczy w wielu krajowych i zagranicznych festiwalach, m.in. w Hanowerze, Halle (Festiwal Haendlowski), Lipsku (Festiwal Bachowski), Shiraz w Iranie, Orvieto, Interlaken w Szwajcarii, Gaming w Austrii i w Paryżu.

W jej repertuarze znajdują się dzieła muzyki solowej i kameralnej epoki renesansu, baroku, klasycyzmu, jak również XX wieku, w tym także kompozytorów polskich.

Od 1991 roku tworzyła duet fortepianowy ze swoją matką, koncertując z powodzeniem w kraju i za granicą. Program duetu obejmował dzieła kompozytorów od epoki klasycznej do współczesnej.

Jestem założycielem i prezesem Towarzystwa Muzycznego im. Haliny Czerny-Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego, które zajmuje się organizacją koncertów (np. w 2009 roku cyklu recitali chopinowskich, a 1 lipca każdego roku koncertu w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manghha w Krakowie).Dokonała wielu nagrań radiowych i telewizyjnych oraz płytowych dla takich wytwórni fonograficznych, jak Polskie Nagrania, EMI, Elektroli, Decca, Foni Centra, Pony Canyon, czy ostatnio, w 2010 roku dla Naxos (Partita Krzysztofa Pendereckiego).

Oprócz działalności koncertowej brała czynny udział jako juror w krajowych i zagranicznych konkursach muzycznych, m.in. w Międzynarodowym Konkursie Klawesynowym w Monachium (1970), I Konkursie Klawesynowym im. Wandy Landowskiej (1985, którego była również inicjatorem), Ogólnopolskich Konkursach Gitarowych w Krakowie (w latach 1986-87), Konkursie Pianistycznym w Taipei na Tajwanie (1990), Międzynarodowym Konkursie Bachowskim w Lipsku (1992), Międzynarodowym Konkursie Klawesynowym w Warszawie (1993), Międzynarodowym Konkursie Klawesynowym w Budapeszcie (2000). Co roku zasiada w jury Turnieju Pianistycznego w Żaganiu, co dwa lata – Konkursu Pianistycznego im. Ludwika Stefańskiego i Haliny Czerny-Stefańskiej.

Jest profesorem Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie prowadzi klasę klawesynu, a od 1981 roku pełni także funkcję kierownika Katedry Klawesynu i Instrumentów Dawnych. Prowadzi również kursy klawesynowe w wielu miastach Polski oraz w Kijowie. Kontynuując tradycję swoich rodziców, w 2010 roku w swoim domu w Krakowie stworzyła salon artystyczny, na wzór dawnych salonów artystyczno-intelektualnych, w którym uruchomiona została Prywatna Szkoła Muzyczna Elżbiety Stefańskiej oraz organizowane są koncerty i spotkania.

W 2008 roku otrzymała tytuł honorowego profesora Akademii Muzycznej w Kijowie, rok później order za wybitne zasługi dla kultury i sztuki w Kijowie, a także Nagrodę Honorową Krakowskiej Rady Kultury Polskiej (2008).