cos

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody analizy muzyki XX i XXI wieku”

25 listopada 2017 09:00

Loading Map....

Data:
25/11/2017
09:00 - 18:30


Miejsce:
Audytorium 213 im. prof. Pawła Podejki w budynku żółtym Akademii Muzycznej w Gdańsku


Opis wydarzenia:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
METODY ANALIZY MUZYKI XX I XXI WIEKU

Gdańsk, 25 listopada 2017 roku

Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. Maciej Gołąb
Dr hab. Magdalena Dziadek
Dr hab. Renata Skupin

Patronat:
Polskie Towarzystwo Analizy Muzycznej

Uczestnicy:
prof. dr hab. Maciej Gołąb – wykład inauguracyjny, prowadzenie seminarium (Wrocław)

dr hab. Magdalena Dziadek (Kraków), dr hab. Małgorzata Gamrat (Warszawa), mgr Marcin Krajewski (Warszawa), dr hab. Iwona Lindstedt (Warszawa), dr Małgorzata Pawłowska (Kraków), dr hab. Renata Skupin  (Gdańsk), dr Ewa Schreiber (Poznań), dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka (Warszawa)

Harmonogram:
9.00
Otwarcie konferencji
Rektor Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki prof. dr hab. Maciej Sobczak
Dziekan Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki dr hab. Renata Skupin, prof. AM

9.30-10.30
Wykład inauguracyjny
prof. dr hab. Maciej Gołąb (Instytut Muzykologii, Uniwersytet Wrocławski)
Analiza muzyki XX i XXI wieku. Źródła przedmioty metody

10.30-11.00
dr hab. Magdalena Dziadek (Instytut Muzykologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Hugo Riemann: formalista czy romantyk?

11.00-11.30
mgr Marcin Krajewski (Instytut Muzykologii, Uniwersytet Warszawski)
Wyjaśnienie wstępne z zakresu nomotetyki muzycznej

11.30-12.00 Przerwa

12.00-12.30
dr hab. Iwona Lindstedt (Instytut Muzykologii, Uniwersytet Warszawski)
Analiza muzyki XX i XXI wieku w świecie muzykologii cyfrowej

12.30-13.00
dr hab. Małgorzata Gamrat (Instytut Muzykologii, Uniwersytet Warszawski)
Badania muzyczno-literackie i ich konsekwencje dla analizy muzycznej

13.00-13.30
dr Małgorzata Pawłowska (Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego, Akademia Muzyczna w Krakowie)
Perspektywa narratologiczna w analizie dzieła muzycznego XX i XXI wieku. Krytyczny przegląd narzędzi metodologicznych

13.30-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-15.30
dr hab. Renata Skupin  (Instytut Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdańsk)
Orientalizm w muzyce XX wieku jako przedmiot badań muzykologicznych

15.30-16.00
dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka (Katedra Teorii Muzyki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa)
Przestrzeń jako środowisko działania twórcy w analizie i interpretacji

16.00-16.30
dr Ewa Schreiber (Instytut Muzykologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) Autorefleksja kompozytorska i jej wpływ na dyskurs o muzyce współczesnej. Wokół książek programowych Warszawskiej Jesieni (1999–2016)

16.30-17.00 Przerwa

17.00-18.30
Seminarium uczestników konferencji
Prowadzenie: prof. dr hab. Maciej Gołąb19.30

19:00
Koncert inauguracyjny III Festiwalu Muzyki Współczesnej „Nowe Fale”
Wykonawcy:
Chór Kameralny 441 Hz
Anna Wilczewska – dyrygent

Organizacja:
Instytut Teorii Muzyki; Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

Konferencja finansowana z dotacji MNiSW na działalność statutową Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

wydarzenie towarzyszące III Festiwalowi Muzyki Współczesnej „Nowe Fale”