cos

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

9 października 2017 09:00

Map Unavailable

Data:
09/10/2017
09:00 - 14:00


Opis wydarzenia:

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Harmonogram:

godz. 9:00, kościół pw. św. Barbary w Gdańsku (ul. Długie Ogrody 19)
Uroczysta Msza Święta, którą koncelebrować będą ks. kanonik Rajmund Lamentowicz, ks. dr hab. Jacek Bramorski i ks. dr hab. Robert Kaczorowski

oprawa muzyczna Mszy Św.:
Schola Cantorum Katedry Muzyki Kościelnej
Dyrygent – dr Sławomir Bronk
Kantor – Miłosz Janiak

Chór Żeński „Gaudium per Canto”
Dyrygent – prof. zw. dr hab. Anna Fiebig,
akompaniament na organach – Sebastian Stachura, Filip Cieszyński

Organy, akompaniament liturgiczny
Patryk Dopke

Kierownictwo muzyczne
prof. zw. dr hab. Bogusław Grabowski

godz. 12:00, Sala Koncertowa w budynku żółtym

 • Intrada Akademii Muzycznej w Gdańsku (autor Kamil Cieślik) – wprowadzenie sztandaru i wejście Senatu
 • Hymn państwowy
 • Powitanie Gości przez JM Rektora prof. dra hab. Macieja Sobczaka
 • Przemówienie inauguracyjne JM Rektora prof. dra hab. Macieja Sobczaka
 • Odczytanie listu inauguracyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dra hab. Piotr Glińskiego
 • Wręczenie medali i odznaczeń państwowych
 • Wręczenie medali i odznaczeń resortowych
 • Pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę
 • Wręczenie listów gratulacyjnych pracownikom o najdłuższym stażu pracy w Akademii Muzycznej
 • Immatrykulacja
 • Gaude Mater Polonia 
 • Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego Tomasza Kaczora
 • Wręczenie dyplomów licencjackich i magisterskich z wyróżnieniem
 • Gaudeamus Igitur
 • Wyprowadzenie sztandaru
 • Wykład inauguracyjny dr hab. Andrzeja Szadejko, W poszukiwaniu utraconego brzmienia. O muzyce gdańskiej

 

Oprawa muzyczna inauguracji:
Chór Uczelniany, Chór Mieszany, Chór Żeński „Gaudium per Canto” Wydziału IV  pod dyr. Beaty Śnięg Wądołowskiej
Zespół instrumentów dętych blaszanych pod dyr. Mariana Stefanowicza

WSTĘP WOLNY oraz NA ZAPROSZENIA

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH STUDENTÓW, WYRÓŻNIONYCH ABSOLWENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI!