cos

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody analizy muzyki XX i XXI wieku”

17 listopada 2018 09:00

Loading Map....

Data:
17/11/2018 - 18/11/2018
09:00 - 18:30


Miejsce:
Audytorium 213 im. prof. Pawła Podejki w budynku żółtym Akademii Muzycznej w Gdańsku


Opis wydarzenia:

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa METODY ANALIZY MUZYKI XX I XXI WIEKU

Komitet naukowy:
prof. dr hab. Maciej Gołąb
dr hab. Iwona Lindstedt
prof. dr hab. Magdalena Dziadek
mgr Marcin Krajewski

Kierownictwo naukowe i organizacyjne:
dr hab. Renata Skupin

Organizatorzy:
Zakład Analizy i Interpretacji Dzieła Muzycznego, Instytut Teorii Muzyki
Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Patronat i współorganizacja:
Polskie Towarzystwo Analizy Muzycznej

 

 

PROGRAM


17 listopada 2018 (sobota)
Audytorium 213 im. prof. Pawła Podejki, bud. B

9.00
Otwarcie konferencji
Rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki prof. dr hab. Maciej Sobczak
Dziekan Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki dr hab. Renata Skupin

9.15–10.00
Wykład inauguracyjny – prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek (Uniwersytet Warszawski; Prezes Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej)
Analiza muzyczna w perspektywie antropologicznej

Sesja I: 10.00–11.00. Prowadzenie — dr hab. Renata Skupin

10.00-10.30
prof. dr hab. Magdalena Dziadek (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Fenomenologiczny koncept analizy muzyki Hansa Mersmanna

10.30–11.00
mgr Marcin Krajewski (Uniwersytet Warszawski)
Elementarne pojęcia teorii muzyki a zagadnienie faktury kompozycji muzycznej

11.00–11.30 Przerwa

Sesja II: 11.30–13.00. Prowadzenie — dr hab. Iwona Lindstedt

11.30–12.00
dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Muzyczne i werbalne przedmioty analizy muzyki elektroakustycznej

12.00–12.30
dr Marcin Strzelecki (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Technologia informacyjna w analizie muzycznej. Przegląd zastosowań i próba ujęcia krytycznego z perspektywy ostatnich dwudziestu lat

12.30–13.00
dr Robert Losiak (Uniwersytet Wrocławski)
Muzykologiczne i kulturologiczne aspekty analizy audiosfery miasta

13.00–14.30 Przerwa obiadowa

Sesja III: 14.30–16.30. Prowadzenie — dr hab. Agnieszka Draus

14.30–15.00
dr hab. Iwona Lindstedt (Uniwersytet Warszawski)
Technika motywów przewodnich w muzyce filmowej Romana Palestra i Andrzeja Panufnika z lat 30. XX wieku

15.00–15.30
dr Wioleta Muras (Uniwersytet Wrocławski)
Specyfika analizy muzyki teatralnej lat 1950–1970 w oparciu o twórczość polskich kompozytorów

15.30–16.00
mgr Przemysław Piłaciński (Uniwersytet Warszawski)
Konstrukcje niedookreślone w muzyce rockowej i ich redukcje

16.00–16.30
dr hab. Barbara Literska (Uniwersytet Zielonogórski)
Objaśnianie muzyki popularnej przy pomocy rozważań analitycznych – studium trzech przypadków

16.30–17.00 Przerwa

17.00–18.30
SEMINARIUM I: Forma formans: muzyka jako ruch i analiza „dynamiczna”
Prowadzenie: prof. dr hab. Maciej Gołąb (Uniwersytet Wrocławski)

19.00
Koncert inauguracyjny IV Festiwalu Muzyki Współczesnej „Nowe Fale”

 

 

18 listopada 2018 (niedziela)
Audytorium 213 im. prof. Pawła Podejki, bud. B

Sesja IV: 9.30–11.00. Prowadzenie — dr hab. Violetta Przech

9.30–10.00
dr hab. Marcin Trzęsiok (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice)
Idylla – katastrofa – transcendencja. Trzy małe utwory na wiolonczelę i fortepian op. 11 Antona Weberna. Próba hermeneutyki

10.00–10.30
dr Ewa Schreiber (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
Dziecięce wspomnienia i konstrukcje muzyczne. Wątki autobiograficzne w notach do kompozycji Györgya Ligetiego

10.30–11.00
dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa)
Twórczość Aleksandra Kościowa z perspektywy psychologii środowiskowej

11.00–11.30 Przerwa

Sesja V: 11.30–13.00. Prowadzenie — prof. dr hab. Magdalena Dziadek

11.30–12.00
dr hab. Renata Skupin (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk)
Izotopie w praktyce analitycznej – na przykładzie Arabesque Zygmunta Krauzego

12.00–12.30
dr hab. Małgorzata Gamrat (Collegium Civitas, Warszawa)
La partition de l’exil” (2017): muzyka Aleksandra Tansmana w powieści Remiego Hupperta

12.30–13.00
Krzysztof Bilica (Warszawa)
Słowa w Chopinowskiej Etiudzie h-moll op. 25 nr 10

13.00–14.30 Przerwa obiadowa

Sesja VI: 14.30–16.00. Prowadzenie — dr hab. Justyna Humięcka-Jakubowska

14.30–15.00
dr hab. Agnieszka Draus (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Brzmienie i sens – o metodzie analizy i interpretacji muzyki Marka Stachowskiego

15.00–15.30
dr hab. Violetta Przech (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Bydgoszcz)
Forma formata vs forma formans. Do zagadnień analizy formy muzycznej utworów XX i XXI wieku: Scrabble na fortepian solo Zbigniewa Bargielskiego

15.30–16.00
dr hab. Violetta Kostka (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk)
Twórczość Pawła Szymańskiego z perspektywy kognitywnej gramatyki muzycznej

16.00–16.30 Przerwa

16.30–18.00
SEMINARIUM II: Adekwatność metody analizy
Prowadzenie: prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek

18.00
Spotkanie uczestników konferencji – Restauracja Harmonia w Domu Muzyka

 

 

Konferencja finansowana z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność statutową Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

 

WSTĘP WOLNY