cos

VIII Międzynarodowy Konkurs Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych / 8th International Brass Instruments Competition 2017

2 maja 2017 00:00

Loading Map....

Data:
02/05/2017 - 06/05/2017
Wydarzenie całodniowe


Miejsce:
Sala Koncertowa w budynku żółtym Akademii Muzycznej w Gdańsku


Opis wydarzenia:


The Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk | Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Department of Wind Instruments and Percussion | Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji


VIII Międzynarodowy Konkurs Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych

8th INTERNATIONAL BRASS INSTRUMENTS COMPETITION

Gdańsk, 2-6.05.2017

ibic.amuz.gda.pl

facebook.com/ibic2017

logo_IBIC_2017

Honorary patronage / Patronat honorowy
mkidn_logoSamorzad_Wojewodztwa_Pomorskiego_pion-2012-RGB-NIE DO DRUKUPH_PMG_PA-pion

 

 

Sponsors // Sponsorzy

www.corno.pl

 

 

 

Media Patronage / Patronat medialny


www.brasserwis.pl

 

logopolmic2009d

pomorskie.eu

trojmiasto_logo_male

 

 

 


http://waltornia.pl/

 

 

Regulations and application form are available on: ibic.amuz.gda.pl
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na: ibic.amuz.gda.pl


Timetable // Harmonogram:

Timetable (.pdf)
Timetable from S_STAGE I_detailed list (.pdf) UPDATE

2.05.2017, Tuesday // wtorek

 • g. 9.45
  Opening of the 8th International Brass Instruments Competition – prof. dr hab. Maciej Sobczak, Rector of The Academy of Music in Gdansk // Otwarcie VIII Międzynarodowego Konkursu Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych – prof. dr hab. Maciej Sobczak, JM Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku
 • g. 10.00-13.00, 14.00-16.00, 17.00-19.00
  1st stage auditions // Przesłuchania I etapu (1. day // 1. dzień)

3.05.2017, Wednesday // środa

 • g. 10.00-13.00, 14.00-17.00
  1st stage auditions // Przesłuchania I etapu (2. day // 2. dzień)
 • g. 18.00
  Jury members’ rehearsal // Próba do recitali jurorów

4.05.2017, Thursday // czwartek

 • godz. 10.00-12.00, 13.00-15.00
  1st stage auditions // Przesłuchania I etapu (3. day // 3. dzień)
 • godz. 17.00
  Jury Members’ Recitals // Recitale jurorów:
  JAMIE WILLIAMS – trombone // puzon
  Natalia Domańska – piano // fortepian
  Program:
  Zygmunt Stojowski // Sigismond Stojowski – Fantaisie, op. 27
  Joseph Jongen – Aria and Polonaise
  OMAR TOMASONI – trumpet // trąbka
  Michał Krężlewski – piano // fortepian
  Program:
  Ge
  orge Gershwin – Rhapsody in Blue
  Giacomo Puccini – Fantasia Pucciniana
 • godz. 18.00
  Announcement of results: 1st stage // Ogłoszenie wyników (dopuszczeni do II etapu)
 • godz. 18.30
  Masterclass // Lekcje mistrzowskie:
  Jamie Williams – trombone // puzon

5.05.2017, Friday // piątek

 • godz. 9.00-12.00, 13.00-16.00
  2nd stage auditions // Przesłuchania II etapu
 • godz. 17.00
  Announcement of results: 2nd stage // Ogłoszenie wyników (dopuszczeni do III etapu)
 • godz. 17.30
  Rehearsals with orchestra // Próby z orkiestrą

6.05.2017, Saturday // sobota

 • godz. 10.00-11.30, 12.00-13.30
  3rd stage auditions – final with Symphony Orchestra of the Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdansk, conductor: Zygmunt Rychert  // Przesłuchania III etapu – finał z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku pod dyr. Zygmunta Rycherta
 • godz. 16.30
  Announcement of finale results, awarding prizes and winners’ concert // Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i koncert laureatów

 

 

 

ABOUT THE COMPETITION

For thirty-four years Gdansk Music Academy has continued the tradition of the International Brass Instrument Competitions, initiated in Pabianice in 1974. The 8th International Brass Competition is about to begin after several editions of national competitions.

Gdansk tradition of making brass music dates back to the seventeenth century; even then many brass musicians played in Gdansk orchestras. There is evidence that for centuries four trombonists played chants from the tower of Saint Catherine’s Church every morning during the warm months of the year (from St. Gregory’s Day to St. Martin’s Day). The story will be continued by young musicians from all over the world.

Many previous winners are well-known both in Poland and abroad.
We wish the next generation a great deal of success and a wonderful artistic adventure.

 

prof. dr hab. Bogdan Ocieszak
Bogdan_Ocieszak_podpis
Competition Director

 

O KONKURSIE

Od lat trzydziestu czterech środowisko gdańskiej Akademii Muzycznej kontynuuje, zapoczątkowane jeszcze w Pabianicach w roku 1974, tradycje Konkursu Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych. Przed nami, po kilku edycjach konkursów krajowych, IX już Konkurs Międzynarodowy.

Tradycje gdańskiego blaszanego muzykowania sięgają XVII wieku; już wówczas w gdańskich orkiestrach grało wielu takich instrumentalistów. Przekazy głoszą, że przez stulecia czterech puzonistów każdego ranka, w ciepłych miesiącach (od świętego Grzegorza do świętego Marcina), wykonywało z wieży kościoła świętej Katarzyny stosowny chorał. Dziś historię kontynuować będą młodzi muzycy z całego świata.

Wielu dotychczasowych laureatów to postaci znane dziś w Polsce i na świecie. Kolejnemu pokoleniu życzymy sukcesu i wspaniałej przygody artystycznej.

 

prof. dr hab. Bogdan Ocieszak
Bogdan_Ocieszak_podpis
Dyrektor Konkursu