cos

SENATE
of The Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk
Tenure 2012/2016

Rector
prof. nadzw. Maciej Sobczak

Prorector for Organisation and Teaching Affairs
prof. zw. Marek Rocławski

Prorector for Artistic Affairs and Cooperation With Foreign Countries
prof. zw. Ryszard Minkiewicz

Prorector for Students’ Affairs
kw. II st. Andrzej Artykiewicz, prof. AM

Dean of Department of Composition, Conducting and Theory of Music
ad. dr Renata Skupin

Dean of Instrumental Department
prof. zw. Elżbieta Rosińska

Dean of Vocal-Acting Department
ad. dr Andrzej Nanowski

Dean of Choral Conducting, Church Music, Arts Education, Eurythmics, and Jazz Department
prof. zw. dr hab. Waldemar Górski

Institute of Theory of Music Director
ad. dr Danuta Popinigis

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora/stopień naukowy doktora habilitowanego/kwalifikacje II stopnia:

Department of Composition, Conducting and Theory of Music
prof. zw. Alina Kowalska-Pińczak
dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, prof. AM

Instrumental Department
prof. zw. Bogdan Ocieszak
prof. zw. Józef Raatz
prof. nadzw. Małgorzata Skorupa
prof. zw. Krzysztof Sperski
prof. zw. Waldemar Wojtal

Vocal-Acting Department
dr hab. Wiesława Maliszewska, prof. AM
prof. dr hab. Dariusz Paradowski

Choral Conducting, Church Music, Arts Education, Eurythmics, and Jazz Department
prof. zw. Anna Fiebig
kw. II st. Marcin Tomczak, prof. AM

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zajmujących stanowiska adiunkta lub asystenta:
ad. dr Marek Czerniewicz
ad. dr hab. Anna Galikowska-Gajewska
ad. dr Michał Kierzkowski
ad. dr Danuta Popinigis
ad. dr Bogumiła Weretka-Bajdor

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zajmujących stanowiska starszych wykładowców/wykładowców/lektorów:
st. wykł. Krystyna Prokopska
st. wykł. Bożena Szull-Talar

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
mgr Beata Tarnacka

Przedstawiciel doktorantów:
mgr Alicja Różycka

Students’ Representatives
from Department I:
Agnieszka Środowska
Department II:
Adam Basiakowski
Joanna Bogusz
Barbara Maja Maseli
Department III:
Michał Bronk
Department IV:
Łukasz Juźko

Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym:
– Chancellor mgr Piotr Żerko
– Quaestor mgr Anna Lewandowska
– Head of the Main Library st. kustosz dypl. mgr Anna Michalska
– Representative of NSZZ “Solidarność” mgr Małgorzata Cichocka


Komisje senackie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku