cos

Znamy finalistów Konkursu Kompozytorskiego WOKALIZA I RYTM

10 lutego 2017 11:22

Wyniki I Etapu Konkursu Kompozytorskiego WOKALIZA I RYTM

Spośród nadesłanych 16 prac kompozytorskich jury w składzie: prof. dr hab. Alina Kowalska-Pińczak, prof. Krzysztof Olczak, ad. dr Tadeusz Dixa, na posiedzeniu w dniu 8.02.2017 wyłoniło do FINAŁU – 6 kompozycji opatrzonych następującymi godłami: DONIZETTI, ATTITUDE, TOOTSIE, KARMIR, LISTEK 15, MARIMBAGLITCH.

KONCERT FINALISTÓW odbędzie się 4 marca 2017 (sobota) w Sali Kameralnej (Aula) Akademii Muzycznej w Gdańsku (budynek czerwony) o godz. 18.00. Po koncercie nastąpi ogłoszenie wyników konkursu WOKALIZA I RYTM i wręczenie nagród: nagroda I – 1500 zł, nagroda II – 1000 zł, nagroda III – 500 zł.

Prosimy o jak najszybsze dostarczenie do Rektoratu Akademii Muzycznej w Gdańsku materiałów nutowych:
– wydruk głosów dla wykonawców,
– 3 egzemplarzy partytur dla jurorów,
– plików źródłowych niezbędnych do publikacji materiałów nutowych (pliki te powinny być w formacie programu służącego do edycji nut, np. .sib).

Alina Kowalska-Pińczak