cos

Zmarła prof. dr hab. Danuta Szlagowska

14 marca 2018 12:40

Uśmiech, życzliwość, serdeczność, radość życia, troska, ciepło, przyjaźń, uroda, miłość do świata, wiedza, umiłowanie sztuki
odeszły 13 marca 2018 roku wraz z

prof. dr hab. Danutą Szlagowską

Kochaną i niezapomnianą przez współpracowników i studentów

Żegnamy Pani Profesor
Żegnaj Droga Przyjaciółko

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17 marca 2018 r. (sobota) na Cmentarzu Centralnym „Srebrzysko” w Gdańsku-Wrzeszczu (ul. Srebrniki 2)
godz. 11.00 – wystawienie urny (stara kaplica)
godz. 11.30 – wyprowadzenie

 

***

prof. dr hab. Danuta Szlagowska (1946-2018)

Wybitny muzykolog, ceniony dydaktyk, pracownik Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku od 1976 roku, a także Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (w latach 2008–2014) oraz Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (w latach 1993–2003).

Prof. Danuta Szlagowska była absolwentką studiów muzykologicznych i psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. W 1976 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych  na podstawie pracy Efektywność uczenia się melodii w zależności od rodzaju i liczby analizatorów zaangażowanych w procesie percepcji (Instytut Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), w 2007 – stopień doktora habilitowanego w zakresie muzykologii  na podstawie dysertacji Repertuar muzyczny z siedemnastowiecznych rękopisów gdańskich, (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk), a w 2016 – tytuł profesora sztuk muzycznych (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki).

Była autorką kilku książek, m.in. Kultura muzyczna antyku (Gdańsk 1983), Muzyka baroku (Gdańsk 1998), Repertuar muzyczny z siedemnastowiecznych rękopisów gdańskich (Gdańsk 2005), ponadto  kilkudziesięciu rozpraw i artykułów oraz haseł encyklopedycznych (m.in. w Encyklopedii muzycznej PWM i Encyklopedii Gdańska). Rezultatem jej badań z zakresu psychologii była ponadto książka Efektywność uczenia się melodii w zależności od rodzaju i liczby analizatorów zaangażowanych w procesie percepcji  (Gdańsk 1979), interesowała się także możliwościami wykorzystania muzyki w procesie rozwoju psychoruchowego dzieci (jest współautorką książki Marty Bogdanowicz Piosenki do rysowania czyli Metoda Dobrego Startu dla najmłodszych, Gdańsk 1996). Uczestniczyła w ponad 40 konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Była redaktorem naukowym wielu monografii, w tym m.in. publikacji z serii wydawniczej Musica Baltica i Muzyka organowa. Od 2011 roku była członkiem Rady Naukowej czasopisma „Aspekty Muzyki”.

Specjalne miejsce w badaniach naukowych prof. Danuty Szlagowskiej zajmowała problematyka związana z muzyką baroku, zwłaszcza z kulturą muzyczną dawnego Gdańska. Dzięki jej zaangażowaniu, kompetencjom i wieloletnim pracom zespołu muzykologów przez nią kierowanego powstały monumentalne edycje katalogów z serii Music Collections from Gdańsk: Thematic Catalogue of Music in Manuscript from the Former Stadtbibliothek Danzig Kept at the Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung mit Mendelssohn-Archiv, vol. 2 (Kraków–Gdańsk 2007); Thematic Catalogue of Music in Manuscript in the State Archive in Gdańsk, vol. 3 (Kraków–Gdańsk 2008)  oraz Thematic Catalogue of Music in Manuscript at the Polish Academy of Sciences Gdańsk Library, vol.1 (Kraków–Gdańsk 2011).

Od 2014 roku kierowała projektem badawczym realizowanym i finansowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w module wspierającym długofalowe prace dokumentacyjne edytorskie i badawcze o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej: Thesaurus Musicae Gedanensis: edycje źródłowo-krytyczne kompozycji reprezentatywnych dla siedemnastowiecznego Gdańska – utworów dedykowanych gdańskiej Radzie Miejskiej oraz dzieł Daniela Jacobiego i Johanna Balthasara Erbena. W rezultacie dotychczasowych prac zespołu pracującego pod kierunkiem prof. Danuty Szlagowskiej powstały edycje krytyczno-źródłowe zbioru utworów włoskiego kompozytora Bernardino Borlaski, objętego wspólnym tytułem Accentus Musicalis, dedykowanego przez kompozytora Radzie Miasta Gdańska (Thesaurus Musicae Gedanensis, vol. 1, Gdańsk 2016) oraz utworów wokalno-instrumentalnych Thobiasa von Dürena (vol. 2, Gdańsk 2017).

W gdańskiej uczelni muzycznej prof. Szlagowska prowadziła przede wszystkim wykłady z zakresu historii muzyki i literatury muzycznej. W latach 2008–2016 była wicedyrektorem Instytutu Teorii Muzyki. Była członkiem Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, gdańskiego Oddziału Polskiej Sekcji RISM (Répertoire International des Sources Musicales) oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Za swą pracę otrzymała szereg nagród i wyróżnień, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, kilkakrotnie Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku, Nagrodę Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.

Zmarła 13 marca 2018 roku.