cos

Wyniki II Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznych Umiejętności Słuchowych (II MOKMUS)

10 grudnia 2018 16:08

Wyniki II Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznych Umiejętności Słuchowych (II MOKMUS)

W dniu 8.12.2018 r. w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku odbył się II Międzyuczelniany Ogólnopolski Konkurs Muzycznych Umiejętności Słuchowych MOKMUS (konkurs odbywa się co 2 lata).

Do konkursu przystąpiło łącznie 15 uczestników, w tym 11 uczestników reprezentujących Akademię Muzyczną w Gdańsku oraz 4 osoby reprezentujące inne ośrodki akademickie w Polsce (2 osoby z UMFC z Warszawy, 1 osoba z UMCS z Lublina, 1 osoba z AM w Bydgoszczy; jedna osoba zgłoszona z AM z Wrocławia zrezygnowała z udziału w konkursie). Wśród uczestników było 6 osób z Wydziału I – Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, 8 osób z Wydziału II – Instrumentalnego (w tym również  studenci roku pierwszego); 1 osoba z Wydziału Muzyki Kościelnej (UMFC).

W etapie I studenci wykonali w wersji pisemnej 5 zadań testowych:
Zad. 1 – notacja całościowa z nagrania CD fragmentu 2- głosu polifonicznego
Zad. 2 – notacja pisemna zapamiętanych trzech motywów w poszerzonej tonalności
Zad. 3 – uzupełnianie brakujących fragmentów partytury 3-głosowej
Zad. 4 – notacja literowa przebiegu harmonicznego
Zad. 5 – zapis 2-głosowego dyktanda rytmicznego

Do II ETAPU (FINAŁU) zostało dopuszczonych 6 osób, które uzyskały najwyższą punktację z etapu I.

Zadania II etapu dotyczyły czytania a vista:
Zad. 1 – w fakturze 1-głosowej a cappella
Zad. 2 – w fakturze 2-głosowej (śpiew z jednoczesną grą na fortepianie)
Zad. 3 – śpiew głosu środkowego z towarzyszeniem instrumentów: fletu i wiolonczeli

Wyniki części ustnej jak i pisemnej zsumowano. Łączna suma punktacji etapu I i II wynosiła 260 punktów.

Na podstawie uzyskanej punktacji  jury w składzie:
Przewodnicząca: prof. zw. dr hab. Alina Kowalska-Pińczak
Kierownik Zakładu i Kształcenia słuchu i Wczesnej Edukacji Muzycznej:
dr hab. Alicja Kozlowska-Lewna, prof. AM

st. wykł. mgr Dagmara Dopierała
as. mgr Agata Krawczyk
wyłoniło trzech najlepszych studentów:
I miejsce – 248,5 pkt. (nagroda w wysokości 1500 zł) otrzymał Piotr Pawlak (aMuz w Gdańsku)
II miejsce – 227  pkt. (nagroda w wysokości 1000 zł) otrzymał Tomasz Januchta (UMFC w Warszawie)
III miejsce – 216 pkt. (nagroda w wysokości 500 zł) otrzymał Przemysław Jaworucki (UMCS w Lublinie)

Dalsze miejsca zajęli:
4. Anna Janowicz (aMuz w Gdańsku)
5. Natalia Zalewska (aMuz w Gdańsku)
6. Juliya Kazimirovich (aMuz w Gdańsku)
7. Arkadia Gorczyca (aMuz w Gdańsku)
8. Malwina Marciniak (aMuz w Gdańsku)
9. Patryk Morgaś (aMuz w Gdańsku)
10. Karol Lecybil (aMuz w Gdańsku)
11. Milena Słowikowska (aMuz w Gdańsku)
12. Maria Wawrzyniak (UMFC w Warszawie)
13. Dominika Szyszko (aMuz w Gdańsku)
14. Karolina Łukomska (aMuz w Gdańsku)
15. Izabela Moszyńska (aMuz w Gdańsku)