cos

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

9 sierpnia 2019 10:26

Informacje ws. Stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów na rok akademicki 2019/2020 za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub znaczące osiągnięcia sportowe:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

Termin przyjmowania dokumentów w Biurze Rektora: do 15 października 2019 r.
Termin złożenia przez Rektora wniosków o przyznanie stypendium dla studentów: do 25 października 2019 r.