cos

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

13 maja 2019 18:20

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

Od 2 maja do 31 maja 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Druga edycja konkursu będzie w grudniu 2019 r.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa we wskazanym powyżej terminie.

Po uzyskaniu zgody Rektora, który jest wnioskodawcą, osobą upoważnioną do technicznej obsługi systemu ZSUN/OSF jest dr hab. Monika Karwaszewska.
Wnioski przygotowuje Biuro ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa, a podpisuje Rektor.

Do wniosku należy przygotować cały dorobek naukowy i artystyczny za lata 2015-2018 wraz z podaniem Indexu cytowań Hirscha, wskazaniem listy Ministra, w której umieszczona jest publikacja naukowa, wersję elektroniczną plakatów potwierdzających czynny udział w festiwalu, konkursie, konferencji, dyplomy poświadczające przyznanie nagrody, elektroniczną wersję publikacji naukowych wraz z okładką. W przypadku współautorstwa dzieł należy przygotować podpisane oświadczenia współautorów o udziale procentowym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r