cos

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów i doktorantów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

29 sierpnia 2018 11:17

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i trybem przyznawania Stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów i doktorantów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019:
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/uczniowie-i-studenci/stypendia/stypendia-dla-studentow-i-doktorantow.php

Ww. wnioski są przekazywane do MKiDN przez rektorów uczelni w terminie do 15 października 2018 r.

 

UWAGA!
Wnioski o stypendium ministra dla studentów i doktorantów:
– Wydziału II będą przyjmowane do dnia 21.09.2018 w dziekanacie Wydziału II, zaś ich opiniowanie nastąpi na posiedzeniu Rady Wydziału II w dniu 24.09.2018;
– Wydziału IV będą przyjmowane do dnia 17.09.2018 do godz. 10:00 w dziekanacie Wydziału IV, zaś ich opiniowanie nastąpi na posiedzeniu Rady Wydziału IV w dniu 24.09.2018.

O terminach składania wniosków na Wydziałach I i IV poinformujemy wkrótce.