cos

Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku na kadencję 2016-2020 wybrany

7 marca 2016 17:48

W poniedziałek 7 marca 2016 roku o godz. 14.00 odbyły się wybory na stanowisko REKTORA Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kadencję 2016-2020. O wyborze spośród dwóch kandydatów: prof. dra hab. Waldemara Górskiego, obecnego Dziekana Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu, oraz prof. dra hab. Macieja Sobczaka, obecnego Rektora Uczelni, w pierwszej turze głosowania zadecydowało Uczelniane Kolegium Elektorów, złożone z pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich wydziałów, pracowników administracyjnych oraz studentów. 

Rektorem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na lata 2016-2020 ponownie został prof. dr hab. Maciej Sobczak.

Rektorowi-elektowi serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności w sprawowaniu drugiej kadencji!

akt_stwierdzajacy_wybor_rektora_2016-2020