cos

Przedłużenie ważności kart parkingowych

20 września 2013 10:18

Informacja dla pracowników i studentów dotycząca KART PARKINGOWYCH

Karty parkingowe są aktywne do dnia 30 września 2013 r. Opłata na kolejny rok akademicki (od 1.10.2013 do 30.09.2014) wynosi 30,00 zł. W celu przedłużenia ważności karty proszę o osobiste zgłaszanie się z dowodem wpłaty do Działu Administracyjno-Gospodarczego (pokój 107, budynek czerwony) w dni robocze w godz. 8:00-14:00. W przypadku pytań prosimy o kontakt z P. Anną Czempińską pod nr tel. (+48 58) 300 92 06.