cos

Ogłoszenie dotyczące sprawozdawczości za rok 2013

24 stycznia 2014 08:22

Gdańsk, 23.01.2014r.

Szanowni Pedagodzy!

W związku z obowiązkiem corocznej sprawozdawczości dotyczącej działalności naukowej, artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej, uprzejmie informujemy, że w okresie od 1 marca do 30 kwietnia  br. zostanie uruchomiony nowy moduł w systemie ISW, dotyczący wypełniania sprawozdań za rok 2013. Po 30 kwietnia dane za rok 2013 zostaną automatycznie zablokowane przed edycją i poddane archiwizacji. Możliwe będzie dopisanie wyłącznie bieżącej działalności z roku aktualnego, 2014. Nowy moduł w systemie ISW będzie archiwizował dane sprawozdawcze począwszy od roku 2013. Działalność za ubiegłe lata (do roku 2012) dostępna będzie jeszcze do 30 września 2014 r. w systemie  iRONDO, a po tym terminie dane zarchiwizowane zostaną w Biurze ds. Nauki i Rozwoju Kadr. Zainteresowanych raportem archiwalnym prosimy o zgłaszanie się do pracowników Biura.

Informacje dotyczące technicznego sposobu wprowadzania danych, podamy w terminie do 1 marca 2014 r.

Prorektor ds. organizacyjnych i nauczania
prof. zw. Marek Rocławski