cos

Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury 2018

16 października 2018 16:22

W związku z ogłoszeniem przez Urząd Miejski w Gdańsku kolejnej dziewiętnastej już edycji Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury zapraszamy do zgłaszania kandydatur młodych twórców gdańskich, którzy z tytułu wybitnych osiągnięć kulturalnych zasługują na szczególne wyróżnienie.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub przesłać pocztą pod adresem:

Biuro Prezydenta ds. Kultury
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80–803 Gdańsk

Termin zgłaszania kandydatów do Nagrody upływa 20 października br. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Gdańsku).

Szczegółowe informacje w linkach poniżej:
Zaproszenie do składania wniosków

Informacja o Nagrodzie Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury

ZAŁĄCZNIKI (dostępne również na stronie internetowej Miasta Gdańska)
Regulamin przyznawania Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury
Wniosek do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury