cos

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury 2017

10 października 2017 09:31

W związku z ogłoszeniem przez Urząd Miejski w Gdańsku osiemnastej edycji Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury zapraszamy do zgłaszania kandydatur młodych twórców gdańskich (do 35. roku życia), którzy z tytułu wybitnych osiągnięć kulturalnych zasługują na szczególne wyróżnienie.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku (Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74; Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 2, ul. Milskiego 1; Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12) lub przesłać pocztą pod adresem:

Biuro Prezydenta ds. Kultury
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Termin zgłaszania kandydatów do Nagrody upływa 20 października 2017 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Gdańsku).

 

ZAŁĄCZNIKI (dostępne również na stronie internetowej Miasta):

 

WYMAGANE DOKUMENTY
Do zgłoszeń zaleca się załączenie następujących dokumentów w formie cyfrowej:

  • fotografię kandydata do Nagrody wraz z informacją o autorze zdjęcia;
  • portfolio multimedialnego kandydata do Nagrody – w formacie .pdf, .ppt;
  • biogramu kandydata do Nagrody (max. 400-500 znaków ze spacjami z uwzględnieniem osiągnięć za ostatnie trzy lata).

Więcej na:
http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/Zaproszenie-do-zglaszania-kandydatur-do-Nagrody-Miasta-Gdanska-dla-Mlodych-Tworcow-w-Dziedzinie-Kultury-2017,a,88851

http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Nagroda-Miasta-Gdanska-dla-Mlodych-Tworcow-w-Dziedzinie-Kultury-2017,a,90476