cos

Konkurs na Hymn Amerykańskiej Szkoły Podstawowej w Gdyni rozstrzygnięty

20 czerwca 2018 08:55

5 czerwca 2018 został rozstrzygnięty konkurs na Hymn Amerykańskiej Szkoły Podstawowej w Gdyni. Przedmiotem konkursu było skomponowanie dwóch wersji utworu do gotowego tekstu: na głos solowy z fortepianem (opcjonalnie z towarzyszeniem drugiego głosu) oraz w drugiej wersji głos solowy z towarzyszeniem fortepianu i dodatkowych instrumentów (np. gitara, skrzypce, instrumenty perkusyjne).

Komisja złożona z pedagogów Akademii Muzycznej oraz pedagogów Amerykańskiej Szkoły Podstawowej w Gdyni po zapoznaniu się z nadesłanymi przez studentów pracami przyznała Nagrodę Główną kompozycji oznaczonej godłem „Veroni”, autorstwa Filipa Cieszyńskiego oraz wyróżnienie dla kompozycji oznaczonej godłem „MZNK7”, autorstwa Maksyma Kalinowskiego. Tym samym nagrodzony utwór staje się oficjalnym Hymnem Amerykańskiej Szkoły Podstawowej w Gdyni.

Skład Komisji:
1. mgr Jolanta Gudyka – Dyrektor Amerykańskiej Szkoły Podstawowej,
2. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska, prof. AM – Kierownik Katedry Pedagogiki Muzyki,
3. ad. dr Michał Kierzkowski – Dziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu,
4. st. wykł. dr Gabriela Konkol – Kierownik Sekcji Praktyk Pedagogicznych (Sekcja ogólnowydziałowa),
5. prof. zw. dr hab. Leszek Kułakowski – Kierownik Katedry Jazzu i Muzyki Estradowej,
6. mgr Barbara Marcinkowska – terapia logopedyczna,
7. prof. zw. dr hab. Krzysztof Olczak – Kierownik Katedry Kompozycji,
8. mgr John Sudar – autor słów Hymnu – nauczyciel j. angielskiego,
9. mgr Emilia Sulkowska – nauczyciel muzyki,
10. dr hab. Beata Wróblewska, prof. AM – Kierownik Pracowni Kompozycji i Aranżacji Edukacji Muzycznej.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie oraz gratulujemy zwycięzcy.