cos

Konkurs Kompozytorski na Intradę Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

17 lutego 2017 09:49

REGULAMIN KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO NA INTRADĘ AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

1. Organizatorem Konkursu jest Jego Magnificencja Rektor oraz Katedra Kompozycji Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

2. Honorowy Patronat nad Konkursem obejmuje prof. dr hab. Maciej Sobczak – JM Rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

3. Przedmiotem Konkursu jest Intrada (o czasie trwania ok. 40 sekund) na zespół instrumentów dętych blaszanych (3 trąbki, 3 waltornie, 3 puzony, tuba), werbel, talerze, z dodatkową możliwością użycia wielkiego bębna i ewentualnie innych małych instrumentów perkusyjnych (łącznie do trzech wykonawców-perkusistów).

Zwycięska praca staje się oficjalnym hejnałem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki Gdańsku.

4. Konkurs jest otwarty dla studentów, absolwentów i pracowników gdańskiej Akademii Muzycznej.

5. Do Konkursu będą kwalifikowane wyłącznie prace niepublikowane, nienagradzane i niewykonywane publicznie.

6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

7. Każdy z kompozytorów może nadesłać więcej niż jedną pracę.

8. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, 80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2 lub dostarczyć do Rektoratu Akademii Muzycznej w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2017 roku. Na przesyłce należy umieścić dopisek: Konkurs kompozytorskiIntrada Akademii Muzycznej w Gdańsku.

9. Prace konkursowe należy zgłaszać anonimowo. Partytury nie mogą zawierać nazwiska kompozytora. Winny być opatrzone cyfrowym lub literowym godłem. Wewnątrz koperty zawierającej partyturę konkursowej kompozycji i płytę CD z nagraniem lub symulacją komputerową utworu (w jednym z trzech formatów: wave, mp3, wma), powinna znajdować się zamknięta koperta opatrzona tym samym godłem, zawierająca krótką informację o kompozytorze, z adresem mailowym, numerem telefonu etc.

10. Nadesłane partytury nie będą zwracane kompozytorom.

11. Jury zostanie powołane przez organizatorów Konkursu.

12. Z nadesłanych kompozycji Jury Konkursu wyłoni zwycięski utwór.

13. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 28 kwietnia 2017 roku.

14. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:
I nagroda: 2500 zł
II nagroda: 1500 zł
III nagroda: 500 zł

15. Jury może zadecydować o innym podziale nagród. Decyzje Jury są ostateczne.

16. Nagrodzona kompozycja staje się własnością Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

17. Informacje o Konkursie dostępne są na stronie amuz.gda.pl.

 

REGULAMIN KONKURSU (.doc)
REGULAMIN KONKURSU (.pdf)