cos

Konkurs Kompozytorski im. Henryka Hubertusa Jabłońskiego dla studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku

18 czerwca 2015 14:25

KONKURS KOMPOZYTORSKI im. Henryka Hubertusa Jabłońskiego

Regulamin

1. Organizatorem Konkursu jest Akademia Muzyczna im. Stanisław Moniuszki w Gdańsku.
2. Konkurs jest otwarty dla studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
3.  Konkurs organizowany jest w dwu kategoriach:
A. pieśń lub piosenka na głos solowy z towarzyszeniem fortepianu, o czasie trwania 3–5 min.
B. utwór na skład kameralny (maks. 7 wykonawców), o czasie trwania 5–8 min.
4. Każdy uczestnik Konkursu może nadesłać więcej niż jedną pracę.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Partytury wraz z nagraniem lub symulacją komputerową (w jednym z trzech formatów: wave, mp3, wma) należy nadsyłać na adres:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2015 r. Na przesyłce należy umieścić dopisek: Konkurs kompozytorski im. H.H. Jabłońskiego.
7. Prace konkursowe należy zgłaszać anonimowo. Wewnątrz koperty opatrzonej godłem, zawierającej partyturę konkursowej kompozycji (2 kopie) i płytę CD (z nagraniem lub symulacją komputerową), powinna znajdować się zamknięta koperta opatrzona tym samym godłem z krótką informacją o kompozytorze, adresem mailowym, numerem telefonu etc.
8. Nadesłane partytury nie będą zwracane uczestnikom Konkursu.
9. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo. Z nadesłanych kompozycji Jury wyłoni finalistów w każdej kategorii. Wyłonione kompozycje zostaną wykonane przez Orkiestrę Kameralną Pro Musica Nova Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki oraz solistów podczas koncertu finałowego, który odbędzie się 26 listopada 2015 o godz. 19:00 w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku. Ostateczną decyzję Jury podejmie i ogłosi w dniu prezentacji, po wysłuchaniu wszystkich kompozycji II etapu.
10. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody finansowe ufundowane przez JM Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku:                      

kategoria A                                                    kategoria B

I miejsce – 400 zł                                         I miejsce – 800 zł
II miejsce – 300 zł                                       II miejsce – 500 zł
III miejsce – 200 zł                                      III miejsce – 300 zł

Ponadto wyróżnione kompozycje otrzymają rekomendację do wydania w publikacji jubileuszowej, w ramach nagrody ufundowanej przez Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki.

11. Jury zostanie powołane przez JM Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – prof. dra hab. Macieja Sobczaka, a komitet redakcyjny publikacji – przez Dziekana Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki – dr hab. Renatę Skupin, prof. AM.
12. Decyzje Jury są ostateczne.
13. Nagrodzone kompozycje stają się własnością organizatorów.