cos

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

16 września 2014 12:26

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

7 października 2014 roku (wtorek) odbędzie się w naszej Uczelni uroczysta INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015, którą poprzedzi Msza Św. w Kościele św. Barbary w Gdańsku. Szczegółowy harmonogram wydarzenia:

godz. 09:00
Kościół św. Barbary w Gdańsku, ul. Długie Ogrody 19
Uroczysta Msza Święta, którą sprawować będą Ksiądz Proboszcz Rajmund Lamentowicz oraz ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. AM

oprawa muzyczna Mszy Św.:
Schola Cantorum Katedry Muzyki Kościelnej
Dyrygenci – ks. dr Tomasz Rakowski, dr Sławomir Bronk
Organy, akompaniament liturgiczny, kierownictwo muzyczne – prof. zw. dr hab. Bogusław Grabowski

Chór Żeński „Gaudium per Canto” pod dyr. prof. zw. dr hab. Anny Fiebig oraz dr hab. Beaty Wróblewskiej

 


godz. 11:00
Sala Koncertowa w budynku żółtym Akademii Muzycznej w Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2

Przebieg Uroczystości
:

 • Intrada – Wprowadzenie sztandaru i wejście Senatu
 • Hymn
 • Powitanie Gości przez JM Rektora prof. Macieja Sobczaka oraz przemówienie inauguracyjne
 • Wręczenie medali i odznaczeń państwowych
 • Odczytanie listów inauguracyjnych Ministrów: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Małgorzaty Omilanowskiej
 • Wystąpienia Gości
 • Immatrykulacja
 • Gaude Mater Polonia
 • Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego
 • Pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę
 • Wręczenie dyplomów licencjackich i magisterskich z wyróżnieniem
 • Gaudeamus Igitur
 • Wyprowadzenie sztandaru
 • Wykład inauguracyjny prof. Jadwigi Rappé: „W każdej chwili szukać harmonii i równowagi. Ethos współpracy muzyków: pedagoga i studenta”

Ilustracja muzyczna wykładu:
Jan Sebastian Bach – Preludium i fuga nr 20 a-moll BWV889 z II tomu Das Wohltemperierte Klavier
Wyk.: Arkadiusz Farkowski (fortepian) z klasy dra hab. Andrzeja Artykiewicza, prof. AM

 • Zakończenie – wyjście Senatu