cos

II Międzyuczelniany Ogólnopolski Konkurs Muzycznych Umiejętności Słuchowych 2018

30 października 2018 11:31

II Międzyuczelniany Ogólnopolski Konkurs Muzycznych Umiejętności Słuchowych 2018
(II MOKMUS 2018)

 

REGULAMIN

TERMIN:
8 grudnia 2018 (sobota)
etap I              godz. 12.00–13.30
etap II             godz. 16.00–18.00


ORGANIZATOR:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
Instytut Teorii Muzyki
Zakład Kształcenia Słuchu i Wczesnej Edukacji Muzycznej

Patronat: JM Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku prof. dr hab. Maciej Sobczak

Kierownictwo programowe: prof. dr hab. Alina Kowalska-Pińczak

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs przeznaczony jest dla studentów różnych specjalności Akademii Muzycznych w Polsce. Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać w terminie do 16 listopada 2018 roku na adres mailowy: k.lapinska@amuz.gda.pl. Uczestnik [lub uczelnia delegująca] pokrywa koszty przejazdu, ewentualnego zakwaterowania, wyżywienia.

Konkurs przebiega dwuetapowo: etap I — godz. 12.00 (część pisemna), etap II — godz. 16.00 (czytanie a vista). Do etapu II zostanie dopuszczonych 6 osób, które uzyskają najwyższą punktację w I etapie.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu około godziny 19.00.

NAGRODY:
I nagroda        1500 zł
II nagroda       1000 zł
III nagroda     500 zł

Każdy uczestnik otrzymuje DYPLOM UCZESTNICTWA lub DYPLOM FINALISTY.

TEMATY KONKURSOWE

ETAP I – część pisemna (godz. 12.00–13.30), sala S1, budynek żółty Akademii Muzycznej w Gdańsku

  • Zapis 2-głosowego dyktanda — tematu z literatury muzycznej okresu Baroku.
  • Notacja fragmentaryczna — uzupełnianie brakujących dźwięków w fakturze trzygłosowej.
  • Notacja z pamięci trzech motywów w poszerzonej tonalności [7- i 9-dźwiękowych].
  • Test harmoniczny — notacja literowa przebiegu akordowego.
  • Test rytmiczny w fakturze 2-głosowej.

ETAP IIczęść ustna/czytanie a vista (godz. 16.00–18.00), sala 208, budynek żółty Akademii Muzycznej w Gdańsku

  • Czytanie 1-głosowego, rytmizowanego tematu atonalnego.
  • Realizacja dolnego głosu z faktury 2-głosowej w rozszerzonej tonalności.
  • Realizacja wokalna środkowego głosu z faktury 3-głosowej.

 

DO POBRANIA

II MOKMUS 2018_FORMULARZ ZGŁOSZENIA (.doc)

II MOKMUS 2018_REGULAMIN (.doc)

II MOKMUS 2018_REGULAMIN (.pdf)