cos

Dodatkowe środki MKiDN na Termomodernizację budynku czerwonego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

3 grudnia 2017 14:50

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w ramach realizowanej inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynku czerwonego uzyskała dodatkowe środki finansowe w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w oparciu o zawarcie umów Nr 25/PE/POIiŚ Ioś/2017 oraz 26/PE/POIiŚ Ioś/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku na zadanie: „Termomodernizacja budynku czerwonego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku” w kwocie łącznej 599 377,00 zł.