cos

Ankieta oceny nauczycieli akademickich za semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017

18 kwietnia 2017 10:06

REKTOR I SENAT ORAZ SAMORZĄD STUDENCKI Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku działając na podstawie Uchwały Senatu nr 4/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 roku zapraszają wszystkich studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku do wzięcia udziału w ocenie nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016 poprzez wypełnienie studenckich ankiet oceny nauczycieli.

Ocenie w formie ankiet wypełnianych w formie elektronicznej podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku realizujący zadania dydaktyczne ze studentami Akademii.

Ankiety można wypełniać w terminie od dnia 18 kwietnia 2017 r. do dnia 2 maja 2017 r. do godz. 24.00 poprzez link umieszczony na głównej stronie internetowej Akademii www.amuz.gda.pl lub bezpośrednio pod adresem: http://amuz-sop.ansta.pl/.

W celu wypełniania ankiety wymagane jest zalogowanie się z użyciem swojego numeru PESEL i numeru albumu.

Ankieta oceny nauczyciela akademickiego jest ankietą poufną, dane podawane do logowania nie będą wykorzystywane przy przygotowaniu oceny nauczycieli akademickich.

Komunikat (.pdf)