cos

Ankieta oceny nauczycieli akademickich oraz pracowników dziekanatów

7 maja 2018 17:56

REKTOR I SENAT ORAZ SAMORZĄD STUDENCKI Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku działając na podstawie Uchwały Senatu nr 4/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 roku zapraszają wszystkich studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku do wzięcia udziału w ocenie nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku za semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 poprzez wypełnienie studenckich ankiet oceny nauczycieli.

Ocenie w formie ankiet wypełnianych w formie elektronicznej podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku realizujący zadania dydaktyczne ze studentami Akademii.

Ankiety można wypełniać w terminie od 7 do 21 maja 2018 r. w punktach obsługiwanych przez przedstawicieli Samorządu Studenckiego w obu budynkach Akademii. Szczegółowy harmonogram dyżurów dostępny jest na stronie Samorządu Studenckiego w serwisie Facebook lub bezpośrednio przy oznaczonych stanowiskach.

Jednocześnie prowadzona będzie Ankieta dotycząca obsługi studentów przez pracowników dziekanatów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Zachęcamy wszystkich studentów do aktywnego udziału w obu anonimowych ankietach!